VI GRATULERER PAUL SUNDNES

I ein seremoni i Herøy Kyrkje i dag blei Paul Sundnes heidra med
Kongens Fortjenestemedalje.

Ordførar Arnulf Goksøyr overrekte medaljen på vegne av
Kong Harald 5

Paul Sundnes får heidersmedaljen for sitt frivillige arbeid.
35 år som Søndagsskulelærar i Frøystad Søndagskule.
30 år som Radioaktiv i Radio Herøy, Radio Vest og Bygderadio Vest.
I tillegg som aktiv i kyrkjelege verv og dugnadsarbeid i Herøy Kyrkje.