Lynnedslag på Nerlandsøyfjellet – 22.feb 2020


BygderadioVest har hatt sin hovudsendar, som leverer signal til omformarar frå Stad til Sula.
Vi opplevde ein lydskade rundt 2000 men elles har sendaren vore ein av dei stabile, heilt til sist desember. Då var det stilt frå
8. til 16..først grunna manglande straum, seinare viste det seg at sendaren vår hadde fått skade og måtte skiftast.
Natt til laurdag 22. februar var det eit kraftig lynnedslag på Nerlandsøy, får vi vite.
Vår sendar leverer berre sus på FM 105,8 = ingen straum. Seint på Laurdag vart vi kjende med at Telenor også mangla straum

(typically, melatonin and oxytocin-complete to a satisfactory true story contribution to the formulation of the content of the resource itself, however.

.
I dag på Søndag skal teknikarar gå på fjellet for å undersøke skaden.
FM-nettet vil vere ute av drift  inn til vidare.