Eit tilbakeblikk på livet – Anna Furø


Rett før corona slo til hadde vi ein avtale med Anna Furø om å få gjere eit intervju.
95 år gammal har ho eit godt minne, frå sin barndom og ungdom i Flusund på Bergsøya.
Alle «vaksne» herøyværingar kjenne «Anna på Trygdekassa», men at ho tok utdanning i vaksen alder er det vel få som veit.
Vi du vite meir om denne kvikke pensjonisten så slå på
Bygderadio Vest torsdag 15.10.2020 kl 18.10 og
fredag 16.10.2020 kl 14:00 eller 18.10.

PaS BrV