Kveldssening på fredag 19 november

Ved ein feil har det kome inn i lokalavisene at Herøyredaksjonen skal ha kvelden.
I kveld kl 22 møter Knut Arne med sitt team. Slå på BrV anten i FM eller internett www.BygderadioVest.no