Med Havila Castor til Geiranger -på batteridrift

Radioreportasje frå den første turen på Geiranger-fjorden med batteridrift,
utan fossil forureining.

Målet til Havila Kystruten er å lage minst mogeleg forureining i naturen. BygderadioVest vart invitert til å vere med på den aller første turen inn til Geiranger 2. juni.
Vi har laga ein reportasje frå turen. Den vert sendt på våre kanalar, FM og internett;(www.bygderadiovest.no) tysdag 14. kl. 18 og fredag 17. juni kl 15.
Sjå programplan i lokalavisene og vår heimeside
PaS