FM-sendingar på Søre

Problem med straum på Nerlandshornet etter lynnedslag.
Fredag 17 februar fekk på nytt lyd i FM-Netter, med hjelp av tilsynsmannen og ein elektrikkar. Dei fekk då reparert skadane etter lynnedslag 8. feb. og på nytt natt til 16. februar.
Etter nær 30 år på denne stasjonene har sendingane våre blitt stoppa berre 3 gongar. TAKK til Forsvaret og spreke fjellfolk