Faste Lykketal

Dei Tre faste lykketala som dokke har valgt:
16 – 29 – 30
Vinnarar:
Hjørdis Almelid Vikenes
Else Nordbø Nerland
Elin Benedikte Svendsen
Hilde Katrin Kvalsvik
Mecca Arrieta Cadua
Monica Julianne Holmvik
Kristian Andreas Schjetne
Anette Reite
Monica Skinnes Vik
Sapphire Alana Kopperstad

Vi Har og trekt ut 5 vinnarar som har Likt & Delt:
Kenneth Andreas Normann
Monica Makipera Vike
Ingunn Kalvatn
Hjørdis Almelid Vikenes
Glenn-Erik Klokk

Dei tre faste Lykketala vil opne opp for at Mini Lykkepott kan vinnast på
tredje rekka, på alle dei tre første spela og Full Lykkepott i spel 4.
Dei gamle Lykketala, som vil variere mellom eit og tre Lykketal, og som blir
trekte i kvar bingosending, vil fungere slik som i dag, også med omsyn til
Mini Lykkepott på kr. 5 000
Vinnarsjangsar:
1 Ark på 3. rekke: 3 Faste Lykketal   0 variable Lykketal           Mini Lykkepott
2 Ark på 3. rekke: 3 Faste Lykketal   1 variable Lykketal           Mini Lykkepott
3 Ark på 3. rekke: 3 Faste Lykketal   2 variable Lykketal           Mini Lykkepott
4 Ark på 3. rekke: 3 Faste Lykketal   3 variable Lykketal           Full Lykkepott