Faste Lykketal

Dei faste lykketala blir frå 05.09.2022 slik:

Dei tre faste Lykketala vil opne opp for at Mini Lykkepott kan vinnast på
tredje rekka, på alle dei tre første spela og Full Lykkepott i spel 4.
Vinnarsjangsar:
Dei gamle Lykketala, som vil variere mellom eit og tre Lykketal, og som blir
trekte i kvar bingosending, vil fungere slik som i dag, også med omsyn til
Mini Lykkepott på kr. 5 000