RadioBingo

Mandagar kl 19:30 – 21:15

No aukar vi premiane på vår Radiobingo

Ny Premiestige:
Spel 1-3 
1. rekke kr. 350,-
2. rekke kr. 450,-
3 .rekke kr. 700,-
Spel 4
1. rekke kr.   350,-
2. rekke kr.   450,-
3 .rekke kr. 1 700,-

(Bortsett frå Nyttårsdag og 1.og 2. juledag dersom desse dagane fell på ein mandag)
Kjøp Radiobingo bonger her… Vi sender bongene fraktfritt til deg
Send oss en mail på bingo@bygderadiovest.no
Gå til side for å kjøpe Radiobingobonger

Radiobingobongar kjøpt på web blir ikkje stempla slik som andre radiobingobongar og kan difor kun  nyttast på påfølgande speledag.
2016 BrV AS - Bingoreklame02

Enkle Bingohefter kostar kr. 60,-
Doble Bingohefter kostar kr. 120,-
I kvart hefte er det 4 ark med 3 premierekker.
Røvar Flaks ark kostar
kr. 30,-

Premiar:
På 1. 2. og 3. arket er premiane slik.
1 rekker – Kr. 200
2 rekker – Kr
. 300
3 rekker – Kr. 500
På 4. arket er premien på 3 rekker Kr. 1.500
I tillegg kan en vinne Jackpot:
På 2. arket på 3 rekker vinne mini jackpot på kr. 5.000
På 3. arket på 3 rekker vinne mini jackpot på kr. 5.000
På 4. arket på 3 rekker vinne full Jackpot på inntil kr. 35 000
Jackpot talet er det første talet som blir opplest den kvelden.
Jackpotpremien kan verte opp til Kr 35.000
Jackpotpremien startar på Kr. 5.000 og vert auka med Kr. 5.000  for kvar veke den ikkje går ut.
Til den når toppen på Kr. 35.000
Dersom Jackpotten har stått i 7 veker opparbeidar vi ein ny Jackpot nr. 2 også på Kr. 35 000
Dersom begge Jackpotane har stått i 7 veker, aukar vi vinnarsjangsane ved å innføre eit
ekstra Jackpot tal. Dette vert første talet på ark 2. Vidare vil vi innføre eit tredje Jackpot tal
dersom Jackpot premien står urørd i 14 veker. Dette vert første talet på ark 3.
Dersom eit eller to av dei uttrekte Jackpot tala er like nyttar vi tal nr. 2 på arket som vert trekt.

Vinnarbongar skal påførast namn og bankkontonummer adresse og telefon nummer og sendast til :
Bygderadio Vest AS
Postboks 216
6101 Volda
Vinnarbongane må vere Bygderadio Vest AS, i hende
innan 3 månader.
radiobingo-600x600Ein kan også scanne bilete av ferdig utfyllt framside og vinnar
arket, og sende det til e-post: bingo@bygderadiovest.no

Gevinstar som ikkje er gjort krav på innan 3 månader frå vinnardato, tilfell bingoarrangøren; Bygderadio Vest AS

Salsstadar for Bingohefter

 

I tillegg kan du få kjøpt bingobongar og bingotusjar ved
å kontakte  Bygderadio Vest AS 

E-mail:
 bingo@bygderadiovest.no eller på
Telefon: 9094 3511 – 478 78 500

  eller