Framheva innlegg

På kystcruise med Havila Capella

I månadsskiftet mai-juni var eg og kona på ein rundtur Torvika – Kirkenes t/r med Havila Capella.

På turen hadde eg med opptaksutstyr og snakka med ulike personar, både mannskap og medpassasjerar. Vi opplevde mellom anna 17.mai-feiring i Finnsnes og traff Herøyværing som har budd i Finnmark i meir enn 60år.

Eg har prøvd å vise kva ein kan oppleve på ein slik rundtur, og korleis vi opplevde å vere passasjer med Havila Kystruten. Eg har tidlegare vore med Hurtigruten nordover og med fly tilbake frå Kirkenes, men ein rundtur gav verkeleg meirsmak.

Programma som er på 40-50 minutt med musikk og samtalar vert sett opp på torsdagar med reprise på fredag. Sjå programplan i di lokalavis

PaS

Framheva innlegg

Mannen, havet og tunellen- Jan Helgøy

For mange år sidan laga BrVest eit programmet med Jan Helgøy, gartnaren som vart ordførar i Vanylven, og ein ivrig talsmann for Stad skipstunnel.
Mange var det som synest det var ein god ide, som frå tidleg 1990 har det vorte planlagt, med utgreiingar og  kontrollar alle slag for til slutt å stoppe i byråkratiet. Gong etter gong har ein  rekna med at no er det  nok planlegging. Like ofte har desse planane  blitt stoppa med nye utgreingar, og nye kontrollar. Kva var tankane til Vanylvsordøraren.  Høyr dette programmet frå “gamle dagar”

Road Radio med Åge og Øystein

Åge Grimstad og Øystein Hov har hatt ein køyretur på Søre Sunmøre. Dei har kosa seg på turen, mimra kring natur og musikk. Høyr programmet på BygderadioVest si kveldsendingatid  på fredag 22. med repriser. sjå programplan
Framheva innlegg

Volda Veterankorps (nytt program)

Korpsmusikken i Volda har lange tradisjonar. Den starta alt på 1800-talet då som militærmusikk. Mange av dei som gjorde teneste i militærmusikk fekk inspirasjon og skaffa seg eigne instrument. Fleire korpsgrupper vart i Volda starta tidleg på 1900.
Denne musikken slo rot i Volda, og lever framleris i beste velgåande. Volda er derfor kanskje den einaste staden som i dag har eige  veterankorps, med aktive spelarar, som deltek med musikk både i sorg og glede. Dei spelte også 17.mai i år.
Vil du vite meir om desse veteranane, så kan du slå på Bygderadio Vest fredag 25.august kl 22. Der møter du kulturprisvinnar, og dirigent for korpset, Harald Holte saman med aktiv musikant Bjørn Holsvik, i samtale med Paul Sundnes. I programmet får du  gjenhøyr med fleire veteranar som no er borte, frå eit av Harald Holte sine mange opptak frå korpsmiljøet.

Programmet vert sendt i reprise på dagtid veka etter, sjå programplan i lokalavisene. Fredagskveld-sendingane startar 1. september –med Cecilie og Rigmor i studio.
PaS

PRISENDRING BINGOBONGAR

PRIS ENDRING:
Då våre prisar på bingobongar har vore uendra i ca. 10 år
må vi no korrigere prisane våre.
Dei nye prisane vil gjelde frå speleomgangen Mandag 07.08.2023

Rød               Rosa                 Oransje         Lilla                  Grøn                 Turkis                   Blå

 

Nye program 2023

 

På den fine stranda- Korsang
Dalsfjord mannskor og Free Halleluja Band, med deltakarar frå vestsida av Dalsfjorden, har denne vinteren øvd inn eit program med Bluegrass og Negrospiritual. Songane set ord på sorg og lengt, slik negerslavane lengta til himmelen «To that beautifull shore». Dirigent Magne Drabløs bitt saman med å informasjonar om innhald i songen. På slutten av konserten fortalde han om eigne minne frå bardomen og hans tankar om himmelen, som han i barndomen meinte låg øvst oppe i Dalen.
Den flotte kor-konserten, med fengande musikk, fekk vi i BygderadioVest lov til å ta opp. 30. mars sender vi denne konserten, som også vil gå i reprise fleire gongar i påska. Sjå programplan i lokalavisene og www.bygderadiovest.no

Sigvald Eggesbø: Om losjiarbeid, skule og fiskeri
Sigvald Eggesbø (94 år) fortel, i opptak frå 1992, om sin oppvekst på Eggesbøneset, om skulegang, kyrkjebesøk saman med foreldra til Herøy med robåt.Han fortel også om si tid som ung fiskar, då segl var den viktigaste framdriftsmotoren i båtane. Seinare vart Sigvald handelsmann, meir som eit uhell, som han fortel i samtalen.
Sigvald døde berre 2 år etter denne samtalen. Sjå programplan i lokalavisene

Før siste ferga går(frå Eiksund)
På Åsentune, i Hovdebyga, vart det arrangert ei flott kultursamling, i februar 2008, for å markere at Eiksundtunnelen skulle opnast veka etter. Dette programmet var på over ein klokketime. BygderadioVest har delt dette i to. «Før siste ferga går» 1 og 2
Første programmet går 31. mars med reprise på søndag kveld.

Duoen frå Ø til Å er tilbake fredag 3. mars

Har du nokon gong høyrt på «Frå Ø til Å» på Bygderadioen? Viss ikkje har du gått glipp av noko! Dette radioprogrammet er ei herleg blanding av morsomme historier, flotte gjester og fantastisk musikk frå eit valgt årstal.
Programleiarane, Øyvind Hov og Åge Grimstad, er av dei artigaste du vil finne på eteren. Dei har ei unik evne til å få folk til å flire og le, med sine vittigheiter og humoristiske kommentarar. Du vil garantert kjenne deg i godt humør etter å ha høyrt dei.
Gjestane som dukkar opp på programmet er også interessante og underhaldande. Du kan forvente å høyre frå lokale kunstnarar, idrettsstjerner, forfattarar og til og med nokre kjendisar som har tilbrakt litt tid på Søre Sunnmøre.
Du kan gle deg over god musikk og høyre deg sjølv nynne med på songane

Slå på radioen fredag 3. mars klokka 22.00.

FM-sendingar på Søre

Problem med straum på Nerlandshornet etter lynnedslag.
Fredag 17 februar fekk på nytt lyd i FM-Netter, med hjelp av tilsynsmannen og ein elektrikkar. Dei fekk då reparert skadane etter lynnedslag 8. feb. og på nytt natt til 16. februar.
Etter nær 30 år på denne stasjonene har sendingane våre blitt stoppa berre 3 gongar. TAKK til Forsvaret og spreke fjellfolk

GODT NYTT BINGOÅR

Måndag 2. januar vert det radiobingo – Tradisjonen tru

Ein av våre spelarar, i Ytre Herøy, fekk seg ei ekstra julegåve: på 35.000 kr
Ho vann superpotten på siste trekninga i 2022 GRATULERER