FM-radio – DAB-radio

FM-radioNærnett.no  Høgskulen i Volda
Nærnett hadde ein artikkel om denne saka i årets siste melding over studentane sitt nettet.

Artikkelen er skriven av Stefan Kaliski  journaliststudent .

BygderadioVest fekk 17. mars opplyst;  at den mykje omtala stenginga av FM-nettet ikkje omhandlar mindre lokalradioar og nisjeradioar. Det skal med det førte kome eit rundskriv om dette frå Kulturdepartementet.

Frivillig Lyttaravgift – Bankkonto 3991 05 53023

BrV Logo 450x120 med lydsporHallo alle våre lyttarar til Bygderadio Vest AS.

Bygderadio Vest AS driv radioarbeid på dugnad, samstundes kostar det å oppretthalde det tekniske utstyret, sendernettet og konsesjonsavgiftene. På bakgrunn av dette ber vi våre lyttarar no, for første gong etter tusenårsskiftet, om å vere med å støtte oss med ei frivillig lyttaravgift.
Alle som bidreg med slik frivillig lyttaravgift vil verte med i trekning av fire FM/internettradioar.
( Fire trekningar i året.)   Jul – Påske – Sommar – Haust.

Den heldige vinnaren av ein FM/internettradio i påsketrekninga vart:
Svanhild Gjersdal frå Vartdal, Vi gratulerer!!!

Ønsker du meir informasjon om radiodrifta til Bygderadio Vest AS kan du få det ved å sende ein E-post til: styre@bygdreadiovest.no

Med helsing
Olav H. Kvalsvik
Styreleiar i Bygderadio Vest AS
Mobil: 9480 2333

Betalingsinformasjon kan du skrive ut her.

Status radiostasjonar 26. mars

Etter ei lengre periode med problem har vi no alle stasjonar i drift.
Problemet starta tysdag 10. mars då antennemasta på Nerlandsøyhornet omformar knakk i stormkasta.  Ny mast kom på plass måndag 16. mars,  men lyden var ikkje god. I går onsdag 25. mars vart lyden så elendig at vi stengde av sendarane.
I dag har vi fått god hjelp av Atle Kvalsvik og fått utbetra den største feilen, men enno går Nerlandsøy med redusert effekt. Vi vonar likevel at dette må klare seg til det vert varmare i veret. Arbeid på ein fjelltopp er ei kald oppleving med temeraturar rundt og under null.

La FM leve

Stopp stengingen av FM-nettet! Trykk på lenka til venstre og gi di stemme.
La DAB og FM leve side om side! Då vil vi sleppe å  kaste over 20 millioner fullt brukbare radioar, folk kan velge sjølv kva nett dei vil bruke, og kan folk unngå å bruke flere tusen kroner på ein ny bilradio.
BrVest  har større tru på Nettradio, som alternativ til DAB, dersom ein skal gå over til digitale signal. Alle hus vil etter kvart ha tilgang til internett.
Vi reknar med at BygderadioVest også i framtida også vil finnast på FM-nettet.

Endeleg har vi fått liv i sendarane på Rjåhorn og Sulabakken

Onsdag 21. januar, over middag,  fekk vi endeleg liv i sendaren på Rjåhornet, og Sulabakken starta samstundes.
Tussa sine montørar har hatt ei hektisk veke, med å reparere straumforsyninga til sendarpunktet Rjåhornet. Dei tok seg tid til å gjere nokre omkopling av antenner, etter telefonisk rettleiing frå vår mann Svein Jarle Moe.  Resultatet gjorde at vi fekk liv i sendaren,  men der er litt skurring på linja, særleg på Sulabakken.
Så snart vi får sjansen vil vi utbetre antennefeilen, slik at vi får berte lyd frå Rjåhorn sendaren.

BINGO
Alle som har kjøpt bingohefte men ikkje fått bruke dei på måndag 4. eller 11.  kan bruke dei på måndag  25. jan el. 1. februar, utan at de treng stemple ny dato.

 

BygderadioVest har nesten full drift

Tysdag ettermiddat fekk vi brått gladmeldinga  «sendaren på Nerlandshornet fungerer»

Denne gongen var vi heldige. Forsvaret eig radiopunktet på Nerlandshornet. Vi spurde alt på måndag kveld  om dei hadde fått feilmelding, noko vi ikkje fekk svar på.
Tysdag morgon kom det telefon til tilsynsmannen Atle Kvalsvik  om at Forsvaret også mangla signal frå  ein del utstyr.  Kvalsvik måtte derfor  ta turen til stasjonen i griseveret på  tysdag, for å sjå etter skadar.
Vi får vite av Kvalsvik at lynvern og sikkringar var knuste av lynet. Etter at han hadde fått skifta desse komponentane viste det seg at sendaren til BygderadioVest starta opp, til stor glede for oss som arbeider med radioen. Vi takkar Atle Kvalsvik for innsatsen
Etter at feilen så enkelt vart funnen, og at vi ikkje trong utføre reperasjonar, er vi i normal drift frå onsdag 14. jan kl 07.55 med nyhendemelding. Resten av veka vil vi sende etter oppsett programplan.
Vi har ein feil til, på Rjåhornet FM104,9 som også fører til problem på Sulabakken FM 107,6. Grunnen til dette kan kome av dei problemet Tussa har med straumforsyning til Rjohornet. Tussa fekk sprengd kabelen i lynnedslag for ei veke sidan, og stasjonen vert no driven av eit agregat. Vi vonar at vi i løpet av veka får vite kva som er feilen der.

Vi minner om at sendingane våre også kan finnast på NettRadio. Trykk på spelaren til høgre på denne sida.
PaS

Uver førte til skade på Nerlandshornet

BygderadioVest er ute av drift

BygderadioVest har hatt sendarar på Søre Sunnmøre i over 25 år, utan nemnande store problem. Ved dette årsskiftet har vi fått alle dei utfordringar vi kan frykte.

Før jul var det omformarane på Stad og Sandshamna, samt miksebordet i Fosnavåg, som fekk besøk av lyn. Først på nyttårsaftan fekk vi ordna dette og såg fram til ei rolegare periode.

Uveret måndag 12. jan, på ettermiddag, tok denne gongen hovudsendaren på Nerlandshornet. Vi fryktar at det er antenna eller sendaren som no er sett ut av drift. Problemet er at denne sendaren ligg slik til at vi ikkje kan få gjort noko med den før vi kjem til helga.

Radiobingoen på måndag måtte avlysast fordi vi ikkje hadde kontroll på andre sendarar enn Fosnavåg og Volda sentrum. Koplinga mellom våre to studio er også sette ut av drift. Bingohefta kan sjølvsagt nyttast på den første måndagen vi får sendarane i drift att.

Fredags-kveldsendinga skulle denne veka kome frå Fosnavåg. Det er lite truleg at dette let seg gjerast. Heller ikkje andre sendingar når ut til heile vårt dekningsområde. Vi vil sende musikk og informasjon på dei sendaren vi etter kvar får i drift. Oppdatering vil bli gitt på www.byrderadiovest.no

Paul Sundnes

redaktør

 

Alle omformarar er no i drift

Etter lynskade, dei siste to vekene, har BygderadioVest hatt mykje arbeid med å få reparert.
Melding om tause sendarar på Årsheim/Stad FM 106,7 og Sandshamn FM 102 fekk vi måndag 15. des. Først på fredag 19. des fekk vi folk til å sjå på problema.
Stad vert starta same dagen, medan Sandshamn ikkje let seg starte. Laurdag vart det på prøvd, med negativt resultat og 2,5 timar venting på ferge.
I Fosnavåg var ein annan kar i arbeid med å få liv i miksebordet, som fredag kveld fekk lynskade.
Søndag vart feilen på Sandsøya retta, og med velvilje frå mannskapet på B/F Kvam fekk vår teknikkar returnere med første ferge, då venta ferga i 5 minutt. Takk til «Kvam» sitt mannskap.

Sendarproblem på grunn av lyn

Måndag fekk vi melding om at to av våre omformarar er ute av drift. Sendaren på Årsheim på Stad og omformaren på Sandsøya.  Sendaren på Stad har vore ute av drift i over ei veke, får vi vite no. Sendaren på Sandsøya må ha stoppa sist helg. For å finne ut kva som er grunnen til at det er stilt må vi oppsøkje sendarane, for med sjølvsyn sjå kva som feilar.  Vi fryktar at det er lyn som har gjort skade. Sendaren på Sandsøya har fungert utan problem i 15 år og vi vil så fort råd er  oppsøkje Sandsøya for å prøve å få sendaren i drift att før jul.

BrVest har starta prøvesending over internett. Web Radio kan startes ved å klikke på avspillingsknappen
til avspillings programmet som ligger i høgre stolpen.
Har du pc, iPhone eller iPadkan du finne oss her. http://radio.bygderadiovest.no:8000/radio 
NB! Det kan ta noko tid før sendinga startar,

Du kan klippe ut linken og lime den inn i Windows Mediaplayer under valget:
Åpne URL  adresse.  Då skal sendinga starte omtrent med ein gong.
Har også prøvd den på iPhone og iPad.  Ikkje prøvd på Android-telefon/-brett.

Alle som har kjøpt radiobingohefte  kan bruke desse når vi får start på sendaren. Vi beklagar at dette har skjedd, men lyn er det vanskeleg å verne seg mot. Alt arbeid med radioen er ubetalt dugnadsarbeid og økonomien tillet ikkje å leige folk til slikt reparasjonsarbeid,

Paul  Sundnes – redaktør

RadioBingo – Ekstra Premie Kr. 2.500,00

radiobingo 600x600Dersom du ikkje får bingopremie på dei ordinære bingo spela den 01. og 08. og 15. Desember,  skal du få ein ekstrasjanse.

Mandag 22. desember trekker vi ut ein heldig vinnar som kanspe på førjulskontoen med ein ekstra premie frå Bygderadio Vest.
Du må då sende inn forsida av bingobongen som du har nyttadess fleire bongar du sender til større sjanse har du på å vinne ekstrapremien.
NB! Kun bongar som er komne oss i hende til den 20. desember er med i ekstratrekninga.     Ekstra premie: Kr. 2.500,00