Frivillig Lyttaravgift

BrV Logo 450x120 med lydspor

Hallo alle våre lyttarar til Bygderadio Vest AS.

Vi i Bygderadio Vest AS driv radioarbeid på dugnad, samstundes kostar det å oppretthalde det tekniske utstyret, sendernettet og konsesjonsavgiftene. På bakgrunn av dette ber vi våre lyttarar om å vere med på ei frivillig lyttaravgift.

Alle som bidreg med slik frivillig lyttaravgift vil verte med i trekning av fire dab radioar
i løpet av eitt år. ( Fire trekningar i året.)   Jul – Påske – Sommar – Haust.

Den frivillige lyttaravgita vert sett til Kr. 200,00 og kan innbetalast til vår konto
3991.05.53023

Ønsker du meir informasjon om radiodrifta til Bygderadio Vest AS kan du få det ved å sende ein E-post til: styre@bygdreadiovest.no

Med helsing
Olav H. Kvalsvik
Styreleiar i Bygderadio Vest AS
Mobil: 9480 2333

Betalingsinformasjon kan du skrive ut her.

Nobel & Hotell – Fredagskveldssending

 

Nobel og hotell
Kveldssendinga i Bygderadio Vest vil denne fredagen feire.
 Fosnavåg får hotell med nasjonal standard og eigen skipssimulator av mest moderne slag. Likevel kom dette i skuggen då Noreg fekk sin første medisinske Nobel-pris.

Fredagskvelden set vi fokus på desse to sakene, med gjester i studio og på telefon, for å få May-Britt og Edvard Moser til Fosnavåg dei næraste månadane er nok utenkeleg.

Grundarane som satsar på hotell er det lettare å få i tale, for på måndag vert det stor opning, med sjølvast Olav Thon som gjest.
Foto: NTNU

 NTNU

 

Hans Nilsen Hauge – Norges minst omtalte grunder.

 

200 år sidan Haugerørsa starte. Hans Nilsen Hauge er Noregs minst omtalte grunder, med verksemder over heile Sør.Noreg og bankierverksemd som styrte 1,5 % av Noregs nasjonalprodukt i 1804. Alt han fekk starta opp  på nokre få år, først på 1800. Han vart mistrudd og sverta fordi mange var redde for hans store evne som talar og folkeopplysar.

Professor Ola Grytten ved Handelshøgskulen i Bergen har forska på kva Hauge fekk utført. Vil du lære meir så slå på BygderadioVest tysdag kveld Kl. 20:00 og onsdag på dagtid kl. 08:10 og kl. 13:10.
Bygderadioen sender eit redigert opptak frå Haugeseminaret i Fosnavåg hausten 2013

 


HansNilsenHauge