Sendarproblem på grunn av lyn

Måndag fekk vi melding om at to av våre omformarar er ute av drift. Sendaren på Årsheim på Stad og omformaren på Sandsøya.  Sendaren på Stad har vore ute av drift i over ei veke, får vi vite no. Sendaren på Sandsøya må ha stoppa sist helg. For å finne ut kva som er grunnen til at det er stilt må vi oppsøkje sendarane, for med sjølvsyn sjå kva som feilar.  Vi fryktar at det er lyn som har gjort skade. Sendaren på Sandsøya har fungert utan problem i 15 år og vi vil så fort råd er  oppsøkje Sandsøya for å prøve å få sendaren i drift att før jul.

BrVest har starta prøvesending over internett. Web Radio kan startes ved å klikke på avspillingsknappen
til avspillings programmet som ligger i høgre stolpen.
Har du pc, iPhone eller iPadkan du finne oss her. http://radio.bygderadiovest.no:8000/radio 
NB! Det kan ta noko tid før sendinga startar,

Du kan klippe ut linken og lime den inn i Windows Mediaplayer under valget:
Åpne URL  adresse.  Då skal sendinga starte omtrent med ein gong.
Har også prøvd den på iPhone og iPad.  Ikkje prøvd på Android-telefon/-brett.

Alle som har kjøpt radiobingohefte  kan bruke desse når vi får start på sendaren. Vi beklagar at dette har skjedd, men lyn er det vanskeleg å verne seg mot. Alt arbeid med radioen er ubetalt dugnadsarbeid og økonomien tillet ikkje å leige folk til slikt reparasjonsarbeid,

Paul  Sundnes – redaktør

RadioBingo – Ekstra Premie Kr. 2.500,00

BrV-radiobingo

 

Dersom du ikkje får bingopremie på dei ordinære bingo spela
den 01. og 08. og 15. Desember,  skal du få ein ekstrasjanse.

Mandag 22. desember trekker vi ut ein heldig vinnar som kan
spe på førjulskontoen med ein ekstra premie frå Bygderadio Vest.

Du må då sende inn forsida av bingobongen som du har nytta,
dess fleire bongar du sender til større sjanse har du på å vinne
ekstrapremien.

NB! Kun bongar som er komne oss i hende til den 20. desember
er med i ekstratrekninga.

Ekstra premie: Kr. 2.500,00

Frivillig Lyttaravgift

BrV Logo 450x120 med lydspor

Hallo alle våre lyttarar til Bygderadio Vest AS.

Vi i Bygderadio Vest AS driv radioarbeid på dugnad, samstundes kostar det å oppretthalde det tekniske utstyret, sendernettet og konsesjonsavgiftene. På bakgrunn av dette ber vi våre lyttarar om å vere med på ei frivillig lyttaravgift.

Alle som bidreg med slik frivillig lyttaravgift vil verte med i trekning av fire dab radioar
i løpet av eitt år. ( Fire trekningar i året.)   Jul – Påske – Sommar – Haust.

Den frivillige lyttaravgita vert sett til Kr. 200,00 og kan innbetalast til vår konto
3991.05.53023

Ønsker du meir informasjon om radiodrifta til Bygderadio Vest AS kan du få det ved å sende ein E-post til: styre@bygdreadiovest.no

Med helsing
Olav H. Kvalsvik
Styreleiar i Bygderadio Vest AS
Mobil: 9480 2333

Betalingsinformasjon kan du skrive ut her.

Nobel & Hotell – Fredagskveldssending

 

Nobel og hotell
Kveldssendinga i Bygderadio Vest vil denne fredagen feire.
 Fosnavåg får hotell med nasjonal standard og eigen skipssimulator av mest moderne slag. Likevel kom dette i skuggen då Noreg fekk sin første medisinske Nobel-pris.

Fredagskvelden set vi fokus på desse to sakene, med gjester i studio og på telefon, for å få May-Britt og Edvard Moser til Fosnavåg dei næraste månadane er nok utenkeleg.

Grundarane som satsar på hotell er det lettare å få i tale, for på måndag vert det stor opning, med sjølvast Olav Thon som gjest.
Foto: NTNU

 NTNU

 

Hans Nilsen Hauge – Norges minst omtalte grunder.

 

200 år sidan Haugerørsa starte. Hans Nilsen Hauge er Noregs minst omtalte grunder, med verksemder over heile Sør.Noreg og bankierverksemd som styrte 1,5 % av Noregs nasjonalprodukt i 1804. Alt han fekk starta opp  på nokre få år, først på 1800. Han vart mistrudd og sverta fordi mange var redde for hans store evne som talar og folkeopplysar.

Professor Ola Grytten ved Handelshøgskulen i Bergen har forska på kva Hauge fekk utført. Vil du lære meir så slå på BygderadioVest tysdag kveld Kl. 20:00 og onsdag på dagtid kl. 08:10 og kl. 13:10.
Bygderadioen sender eit redigert opptak frå Haugeseminaret i Fosnavåg hausten 2013

 


HansNilsenHauge