Programomtale.

Du kan lytte på våre sendingar på FM og Internettradio. sjå toppinformasjon

Faste program

Mån.-fredag Nytt frå Søre. 5 min før Kl. 09./12./14./15./16. og 17
Nyhende frå Søre Sunnmøre.
Måndag-tysdag og onsdag kl 11 og 16 reprise av fredagskveldsendinga.
Måndag kl 19.30 Radiobingo — bingohefte i butikkar på Søre + frå adm@bygderadiovest.no
Tysdag kl 20. «Møteplassen» med Johan
Onsdag og fredag kl 19 «Jukebox» m. Torger
Torsdag og fredag kl 18 «Musikk og lyrikk» Astrid og Olav
Torsdag kl 20 og fredag kl 15 «Levd liv» eldre fortel til Paul Ny programpost
Fredag kl. 20.00 «Bakkseshow» – innringingsprogram med Øystein
Fredagskveld kl 22.00 Magasinprogram med konkurranse, musikk og «noko attåt.»
Laurdag kl 11.00 reprise av fredagskvelden
————————————————————————-
veke 29-21
Munken Arnfinn Haram
I 2012 var Haram samtalegjest i Herøy kyrkje. Haram sin personlege ven Sigmund Aksnes var intervjuar. Diverre døde Haram under ein sykkeltur i Oslo alt året etter. Vi du høyre dette intervjuet slår dun på BrVest på fredag 20. mai

Rabbenkvelden i Herøy kyrkje
I april 2003 arrangerte Herøy kyrkjelyd ein kveld med og om Bjarne Rabben si dikting. Det var den gongen ikkje planlagd at Bjarne sjølv skulle delta, men han kom seg likevel på talarstolen for å takke. Dette var nok siste gongen har var på ein talarstol. Han døde alt same sommaren

Møteplassen med Kornelius Kvalsund.
I veke 21 og 21 sender vi i reprise intervjuet Johan Moltu hadde med krigsveteranen og politikaren Kornelius Kvalsund. Intervjuet var på vel ein time og vi har derfor delt det i to. Desse innslaga vert sende på tysdag kveldar og onsdagar på dagtid.

*************************************
veke 18
Syng med oss på Runde
Runde Blandakor arrangerer, ein til to gongar i året, «syng med oss»-kveld på Runde bedehus. Då inviterer dei eit gjestekor, og får ofte fullt hus. Etter konserten og fellessongen er det stort bordset med utloddning.
Onsdag 20 april vart årets første songkveld avvikla, med Frikyrkjekoret i Ørsta som gjestekor. Dirigent i Runde blandakor Kaja Runde saman med Olav Tjervåg batt saman kvelden. Vil du høyre eit opptak frå kvelden så slå på BrVest torsdag kveld.

Misjonskall til Madagaskar
Høyr Johanne Leinebø fortelje frå barndom og ungdom, og sine erfaringar som småbarnsmor og misjonær på Madagaskar. Programma vert sent på torsdag- og fredagar.

Møteplassen med Arvid Goksøyr
Tysdag og onsdag sender BrVest Møteplassen i opptak. Johan Moltu fekk tidleg på 1990-talet Rundegartnaren og friskusen Arvid Goksøyr med seg i studio.

PaS

***********veke 17*************
Misjonær til Madagaskar.
Johanne Leinebø er for mange kjend som misjonær på Madagaskar, men kvifor vart ho misjonær??Dette vil ho fortelje om i første av to program. I første programmet fortel om om barndom på Kvalsund, og ungdomstid som som frivillig barne og ungdomsarbeidar.
I andre programmet går vi meir inn på kultur og språk. Madagaskar med alle sine stammespråk får no bibelen omsett til fleire av språka i samarbeid med Wycliffe bible. Johanne Leinebø er sentral i dette arbeidet, trass sitt handikapp som svaksynt. Ho er ein viktig person i omsettingsarbeidet, som språk og kulturskjennar på Madagaskar.
Programma vert sende på på torsdag kveldar og fredag på dagtid.

**********veke 16 *******
I den norske handelsfloten
Aksel Remøe vil i det 3. programmet fortelje om då freden kom, heimreis frå India til Remøya og dei første etterkrigsåra. Korleis gjekk det med sjømannen i fredstid. Slå på BrVest torsdag kveld og fredag ettermiddag.

Ragnar Ulstein og Con Moto
Ragnar fekk sist laurdag si byste plassert på tusenårsplassen framfor Ulstein rådhus. Der fortalde Ragnar at ei av dei sørste opplevingane, no etter krigen, hadde vore å lage minnekonsert saman med Con Moto. BrVest var på konsertane i Ulsteinvik og Fosnavåg. Av opptaket vart det laga 3 program på 45 minutt. Vi sender desse programma på torsdag kveld og fredag denne veka og dei to neste vekene. Sjå programplan i lokalavisa eller www.bygderadiovest.no.

Industribyggaren Idar Ulstein
Fredag kl 11 kan du i BygderadioVest høyre program 2 av intervjuet med Idar Ulstein. Programma vart laga i samband med 80-årsjubileet for Ulsteinkonsernet i 1997. Gründeren og industribyggaren Idar Ulstein fortalde i første programmet om starten til Ulsteinkonsernet, som har ført med seg så mykje rikdom til Ulsteinvik. Denne veka får du høyre meir om 1990-talet.

******veke 15 ***************
Møteplassen med Knut Asle Goksøyr
Tysdag kveld og onsdag på dagtid i programposten Møteplassen har Johan Moltu fått med seg turistverten Knut Asle Goksøyr som gjest i Bygderadio Vest
I samtale med Johan Moltu fortel Goksøyr om utviklinga av turismen i Goksøyra og på Runde. Han vil få spørsmål om båtguidane, om dei som leigde ut rom og om eigen campingplass

Ut i krig
Aksel Remøe vil i dette 2. programmet fortelje om då han gjekk i krigsteneste. Han og Petter Runde tok losskøyta «Rundø», rett for nasen på dei tyske vaktsoldatane, og drog til Shjetland rett forbi den tyske kanonstillinga på nordsida av Runde. Korleis dette gjekk til kan du høyre Aksel fortelje i dette 2. programmet. Slå på BrV torsdag kveld og fredag kl 15.

Søndagsskulen aukar aktiviteten
Søndagsskulane kjempar i motvind, mot søndagsturar, idrettsaktivitet m.m. Likevel har Sunnmøre Søndagsskulekrins auka aktiviteten siste året og har no 2.249 barn og 350 leiarar på Sunnmøre og Nordfjord. På BrVest vil Helge Åkernes fortelje om arbeidet – onsdag og fredag på dagtid.

Industribyggaren Idar Ulstein
I 1997 feira Ulsteinkonsernet sine 80 år. BrVest var då på besøk hos gründeren og industribyggaren Idar Ulstein. Vi fekk då lære litt om starten til Ulsteinkonsernet, som har ført med seg så mykje rikdom til Ulsteinvik. Første delen sender vi komande fredag og andre delen i neste veke.

Helse og kultur
Kulturminnedagen i 2003 skulle ha tema helse. På Herøy gard var då tidlegare distriktslege Einar Røsok gjestetalar. Han var i ei lang periode lækjar i Herøy, før bruene vart ei velsigning for folket i Herøy. Han fekk mange erfaringar som han fortalde om denne haustdagen i 2003. Foredraget kan du høyre på BrVest fredag.

*******veke 14 ***********
Møteplassen med Kaja Runde
I samtale med Johan Moltu kjem ho inn på si motvilje til at Runde skal brukast som namn på ei ny kommune. Som ung jente opplevde Kaja fuglefjellet annleis enn i dag!
Vil fuglefjellet overleve? Korleis klarer Runde å halde liv i sitt Blandakor når dei fleste andre bygdekor må gi tapt?
Slå på BrVest tysdag kveld og onsdag på dagtid.

****** veke 13 – 14 *******
Møteplassen med Rolf Arne Nilsen
Denne tysdagen er det pensjonert sjømann og sueboneden frå Bondestokksund, den vesle øya ved Stokksund skule, som er Johan Moltu sin gjest.

Eldre fortel Aksel Remø
Torsdag og fredag 1. april kan du møte den 98 år gamle krigsseglaren og skipper frå Remøya i BygderadioVest. Han har sidan han gjekk i land vore busett i Sandefjord. 98 år gammal bur han i eigen bustad og har stadig sitt bilsertifikat, sjølv på vinterføre. BrVest besøke han no i mars og hadde ein lang samtale om barn- og ungdomstid på Remøya og om den dramatiske torpederinga i NordAtlanteren. Den neste to timar lange samtalen vert klipt opp til 3 program, som vert sendt på torsdag kveld og fredag pettermiddag.

Per Sundby i BygderadioVest
For nokre år sidan fekk vi lækjer Per Steinar Runde og Per Sundby inn i vårt studio. Der samtala Per Steinar med sin kollega om viktige moralske spørsmål. Slå på BrVest fredag 1. april på dagtid

Folkemusikkunstnaren frå Ørsta
Dagfinn Nupen har gjennom eit langt liv samla og spelt på folkemusikkinstrument av ulike slag. Han har nok ei av dei største samlingane av slike instrument på våre kantar. For nokre år sidan fekk vi han med oss ned i fjøra på Herøy for å høyre om hans store interesse. Fredag 1. april sender vi dette programmet i reprise

****** veke 12 og påska ********
Aud Karen Pettersen i Møteplassen
Tysdag kveld med, repreise på onsdag, har Johan Moltu fått Aud Karen Pettersen som gjest i Møteplassen. Ho vil fortelje om sin oppvekst på Flåvær.

«Suportar» Jesus sin etterfølgjar
Første søndag i faste i år heldt prest Sjur Sæter ei preike i Herøy kyrkje der supporter var nøkkelord Vi syntest dette var ei svært god preike som passar til skjærtorsdag sitt tema, «støtte og svik». Vi har lagt inn denne talen på torsdag kveld og fredag på dagtid.

Påskekantaten / Bergsøy skule 2008
Trygve Bjerkrem sin tekst «Ein evig påskedag» med melodiar av Mons Leidvin Takle er laga for framføring av barn. I 2008 framførte 5-7 klasse ved Bergsøy skule denne kantaten i Herøy kyrkje, for foreldre og andre gjeste. Herøy kyrkje er eit godt bygg å synge i men vanskeleg for opptak. Då vi fann dette opptaket, i år før påske, syntest vil likevel at kantaten er verd å øyre på, born som hadde stor songglede. Slå på BrVest på Langfredag på dagtid

Påsketankar
Kåre Kvalsvik er fast kåsør i BygderadioVest. Vi har leitt fram to kåseri, eller tankar, han har gjort seg omkring påske, laga for nokre år sidan. Langfredag høyrer du desse to kåseria. Sjå programplan.

Karasjokopprøret
Arne Ola Grimstad i Ørsta er, som mange veit, ein verkeleg Finnmarksven. Han har laga eit program om det store «Karasjokopprøret», då samane gjekk valdeleg til verks mot prest, fut og kjøpmenn som utnytta dei økonomisk. Langfredag på kveldstid kan du høyre Arne Ola fortelje om denne hendinga.

Musikalsk lapskaus
Langfredag på sein kveldstid sender vi påskemelodiar i staden for vår tradisjonelle fredagskveldsending. I reprisetimane, kl 11 og 16, på måndag tysdag og onsdag har vi leitt fram Arne Ola sine program «musikalsk lapskaus». Desse programma som Arne Ola laga for nokre år sidan er det mange som har spurt etter.

**********veke 11 ****************
Bjarte Rogne i Møteplassen
Johan Moltu har denne veka fått med seg pensjonist og tidlegare fiskar Bjarte Rogne frå Herøy i Studio. Programmet vert sendt på tysdag kveld med reprise på onsdag på dagtid.

Bedehus- og indremisjonsmann
I tredje, og siste, programmet med Olav Sævik vil han fortelje kvifor han har blitt «indremisjonshovding» på Remøya og kva trua har hatt å seie for han i samband med sjukdom. Programmet vert sendt på torsdag kveld med reprise på fredag etter middag.

Fisketilverking og påsketradisjonar
På fredag kveld sender BygderadioVest ei reprise . Den oppette sendinga måtte gå ut grunna arbeidsoppdrag som uventa dukka opp. I det redigerte programmet, frå 25 mars 2011, møter du Knut Voldnes, Edin Leine og Magnhild Løfold som fortel om fisketilverking. I tillegg fortel Kåre Kvalsvik, Ole Brubakk , Claudia Igesund frå Brasil og David frå Polen om påsketradisjonar frå eigen oppvekst.
PaS

************veke 8 *************
Per Sævik i Møteplassen
Tysdag kveld og onsdag på dagtid, kan du møte Per Sævik i BygderadioVest. Sævik treng ingen presentasjon for lyttarar på Søre Sunnmøre.
På tysdag vil han, i samtale med Johan Moltu, kome inn på den store økonomiske krisa i oljenæringa og samspelet mellom næringsliv og politikarar lokalt. Flyktningestraumen til Europa bekymrar mange og Sævik vil vil drøfte omkring kva det vil seie å vere eit medmenneske.
PaS

Bibelomsetjaren frå Hareid og Livet på Flåvær
går også i veke 8

************** veke 7 *************
Bibelomsetjaren frå Hareid (Reprise)
Norvald Yri vaks opp i Snippsøyrdalen, på Hareid. Der var han med på gardsdrifta  og  hjelpte faren med tilsyn på kraftverket i dalen.  Fordi Norvald  var sjøsjuk kunne han ikkje verte sjømann. Korleis det gjekk med Hareidsguten kan du høyre i vekene framover. Vi sende program nr. 1 i reprise i veke 7,   så kjem framhald i 8 og 9.

Livet på Flåvær
I 1991 laga Endre Petter Leine eit intervju med bestefar sin Erling Torvholm. BrVEst fekk låne opptaket og redigerte det til 3 program. Erling Torvholm fortel i programma frå livet på Flåvær før og under siste krig. Programma vil bli sendt 3 onsdagar framover og på   fredagar. Sjå programmoversikt.

Frå gamle dagar på Sandsøy 1850-1950
I 1950 laga rektor Olav Riste eit intervju med Askjel Skare på Sandsøya, som då var 100 år. BygderadioVest har fått løyve frå Nasjonalbiblioteket til å sende dette intervjuet. Intervjuet er del av i ei samling  tidstypiske radioprogram som er lagra i Nasjonalbiblioteket. Askjel Skare fortel i dette programmet om då dei fekk parafinlampe på Sandsøya, og at dei (då i 1950) venta på straumen. Ingen hadde klokke då han var liten og dei  måtte lære seg å sjå på sola. Storhende var då faren kjøpte seg lommeur i 1855.
Slå på BygderadioVest på fredag 19. og onsdag 24. februar på dagtid, om du vil høyre dette intervjuet frå «gamle dagar». Sjå programplan i aviser

************** veke 5 *************
Musikk og lyrikk
Astrid Ullahamar og Olav Kvalsvik har «snikkra saman» ein ny programpost. Astrid vil, til kvart program, leite fram klassiske dikt bygd over eit tema. Dette er dikt som vaksne kjenner frå sin barndom og ungdom. Musikken skal også vere ein del av temaet. Første programmet, med tema om vinter, vert sendt på kveldstid – torsdag og fredag, og i reprise veka etter. Slå på BygderadioVest torsdag eller fredag kl 18.00

Inge Nærø i Møteplassen program 2
Johan Moltu hadde Inge Nærø som gjest i Møteplassen tysdag 26 januar. Diverre vart reprisa dagen etter øydelagd grunna feil i programmeringa.
I dag tysdag 2. februar er Inge Nærø på nytt i studio saman med Johan Moltu. Då vil han fortelje meir om sitt liv som fiskar og sjømann. Neste tysdag – 9. februar – vil vi sende del 1 i reprise. Som alltid vil Møteplassen også gå på onsdagar kl 8.10 og 13.10.

Ei kvinne med innsats
Lydia Remøe er ei av dei unge kvinnene som rømde over til England under krigen. Ho drog over saman med brørne sine på redningskryssaren Rundø.
I programmet på fredag 5. januar fortel den då 98 år gamle Lydia om barndom og ungdom på Remøya tidleg på 1900-talet. Fredag 12. februar fortel ho om flukta frå Remøya til England og litt om det ho opplevde i England.
Opptaka var gjort på Henni Onstad eldresenter i Asker hausten 2012, der ho enno bur 103 år gammal. Programma var første gong sendt i 2013.

Ny programpost: «Musikk og lyrikk» torsdag og fredag
Astrid Ullahamar og Olav Kvalsvik har «snikkra saman» ein ny programpost. Astrid til kvart program leite fram klassiske dikt bygd over eit tema. Dette er dikt som vaksne kjenner frå sin barndom og ungdom. Musikken skal også vere ein del av temaet. Første programmet, med tema om vinter, vert sendt på kveldstid – torsdag og fredag, og i reprise veka etter. Slå på BygderadioVest torsdag eller fredag kl 18.00

************* veke 4 ************
Møteplassen tysdag kveld og onsdag på dagtid.
Inge Nærø er gjest i Bygderadio Vest
Inge har vore fiskar heile sitt yrkesaktive liv. Dei einaste kronene han har tjent på land var som
gutonge når han spikra fiskekasser.
I samtale med Johan Moltu fortel han i program 1 om sine år på sjøen fram til han kosta nye ”Poseidon”.
Den historia og fortsettelsen får vi i program nr 2, tysdag 2. februar

Musikkprogrammet «Jukebox».
Onsdag kan BygderadioVest presentere eit heilt nytt programtilbod, nemleg musikkprogrammet «Jukebox». Programleiar Torger Havåg vil kvar onsdag spele variert musikk, som skal kunne falle i smak hos både unge og gamle. Det vert også faste spalter, og vi håpar at mange vil ha glede av tilbodet. «Jukebox» vil gå kvar onsdag frå 19-20.

Bilete frå det 20.århundrede
Kvar fredag til ut i februar vil du på fredagar høyre Bjarne Rabben, i opptak frå 2001, fortelje frå sitt liv. Denne fredagen vil har fortelje om minne frå sin barndom på 1920-talet.

Søndmøres beskrivelse
Fast spaltist i BygderadioVest Kåre K. Kvalsvik tok, for nokre år sidan, tak i den kjende boka til presten Hans Strøm «Søndmøres Beskrivelse»

***veke 2 **********************************
MØTEPLASSEN
Denne programposten med Johan Moltu som programleiar vil verte sendt kvar tysdag kl 20, med reprise på onsdag kl 8.10 og 13.10. Så langt råd er vi det vere nye personar som vert portretert, for det meste folk frå Ytre Søre.

    Tysdag 12. januar

Varaordførar Camilla Storøy
I samtale med Johan Moltu kjem ho inn på ein skiten valkamp, rolla som varaordførar, utvikling av Fosnavåg by og asylpolitikk .
Også om samlivsbrot og vegen vidare.

    Torsdag 14. januar og 15.januar

Triton-ulukka
Den første vinterfiske etter krigen førte til ei katastrofe for fiskarar i Herøy/Sande. Dei skulle barke garna, på Flåvær, før fiske skulle starte.
5. januar 1946 vart arbeidet starta og dette enda med brann i fiskebåten Triton. Korleis dette skjedde kan du høyre på torsdag og fredag.
Johan Moltu laga i 1994 eit program om katastraofa med to attlevande augevitne, Ottar Hide og Gunnvald Kirkholm

    Fredag 15 januar

Alkohol og skader
Lege Are Helset heldt i 2005 eit foredrag om alkoholen sine skader ved langvarig bruk. BrVest gjorde opptak av dette foredraget og det kan du høyre fredag 15. januar. sjå programoversikt i di avis eller på www.bygderadiovest.no

Arnold M Remø.
Frå vårt arkiv har vi funne fram ein samtale Bjarne Rabben hadde med sjømannen Arnold M. Remøy.
Dette intervjuet fann vi på ein kasset som vi fekk av Rabben tidleg på 1990-talet. Diverre har vi ikkje notert ned når dette intervjuet vart gjort, men det må ha vore på 70- eller 80-talet.
Om nokon kan tidfeste dette er vi takksame for å få tilbakemelding. (til red.@bygderadiovest.no)

Program i Jula og nyttårshelga.

Førjulsensingane på BygderadioVest
Desse sendingane går i reprise i romjula sjå på programoversikta under fana «Program»

«Det gode landet»
I 2003 vart syngespelet «Det gode landet» av Eivind Skeie, med tonar av Sigvald Tveit, framført i Herøy kyrkje. Initiativtakar og dirrigent var kantor Terje Tjervåg og resitatør var Jens Terje Johansen. Dette vert sendt på BrVest julaftan kl 18.

«Juleminne frå Sande»
På juledag kan du høyre opptak (frå 1996 og 97) førjulssamtalar med Borghild Sandanger og Per Sandanger

«Constansa Musikkskule» Romania
På besøk i Romania fekke vi kontakt med rektor i den private musikkskulen i byen. Vi fekk då ei opptak frå elevkonsertar, som vi har redigert saman til eit program. Slå på BrVEst 29. og 30. januar så kan du høyre musikk av ei gruppe elvar som vart kalla sommarfuglen.

Nobellprisvinnar, hylling til Ulstein vg.skule
Edvard Moser sitt besøk vart verkeleg sett pris på, av gamle og nye lærarar, men sanneleg såg det ut stil at Moser også sette pris på å kome tilbake. BygderadioVest gjorde opptak at helsingstalen. Også hyllingssangen frå lærarar til Moser fekk vi fanga, under gden jensidige overrekking av gåver. Skulen fekk overrekt ein modell av ei gittercelle, ekteparet Moser si oppdaging, .
Vil du høyre Edvar Moser si hylling, av Ulstein vidaregåande skule og råd til ungdomen, kan du slå på BrVest fredag 1. januar på dagtid. Sjå program i di avis.
BrVest har også opptak av foredraget Moser heldt, for trollbundne lærarar. Vi vil redigere dette for radiobruk og annonsere på nyåret. Ein meir «folkeleg» forskar trur eg det er lange til vi ser/høyrer på nytt.
PaS

Varaordførar Camilla Storøy – gjest i Møteplassen
Dette programmet var oppsett 22. des men vart utsett og til tysdag 5. januarkl 20
I Møteplassen første tysdagen i 2016 møter du varaordførar Storøy, i samtale med Johan Moltu.
Ho samtaler då med Moltu om liv og erfaring, ein skiten valkamp, rolla som varaordførar, utvikling av Fosnavåg by og asylpolitikk. Privat kjem Moltu også inn om samlivsbrot og vegen vidare. På tysdag kveld, med reprise onsdag på dagtid.

25 ÅRS JUBILEUM

Torsdag 03. september er det heile 25 år sidan dåverande
Radio Herøy starta sine sendingar.

Dette skal vi i feire i Bygderadio Vest med live sending frå kl. 11:00 til kl. 21:00
Sendinga vil innhalde lydklipp frå desse 25 åra. Vi vil ha gjestar i studio, masse musikk og
ikkje minst håpar vi at våre lyttarar vil ringe inn og dele sine minne med oss.

Og så skal vi sjølvsagt ha konkurransar der premiane er radiobingo blokker.

Kl. 19:00 vil Johan Moltu grille noverande og tidlegare ordførarar frå alle dei sju kommunane
som vi dekker.

Velkommen til vår store Jubileums sending Torsdag 03. september kl. 11:00

Nerlandsøy omformar er reparert

I går fekk Bygdeeradio Vest endeleg utbetra problema på Nerlandsøy omformar. Vi vonar no at skurringa på sendingane er borte. Skaden oppstod 10. mars då antennemasta på Nerlandsøy bles ned og sidan har vi harr fleire følgjefeil No er alt skifta og kontrollert.

Oystein bakke i farta 600x480

Øystein Bakke: Volda sin Frivilligperson 2014

Øystein Bakke vart i sist veke tildelt Volda kommune sin frivilligpris.
Øystein har eit stort spekter av frivillig innsats, noko Voldingane set pris på.
Men Øystein sin frvillige innsats i BygderadioVest, kvar fredag over fleire 10-år, vart ikkje nemnt med eit ord, korkje av ordføraren i Volda elle av andre media. DETTE MÅ FRAM –
Bakkeshov har blitt ein institusjon for heile Søre.
Vi gratulerer han med Frivilligprisen.

NEPAL ved Himalaias fot

Fredag 12. juni var Karl Johan og Ann Louis Haanes gjest i BrVest si kveldssending. Dei fortalde om eigne erfaringar frå besøk i Nepal.
Fakta om Nepal
Hovednæringen er jordbruk med 80 % av arbeidskraften og 41 % av bruttonasjonalproduktet. 80 % av eksportinntektene kommer fra tekstiler og matter. Utenlandsk hjelp står for 60 % av Nepals kostnader for økonomisk utvikling, og for 28 % av statsbudsjettet. Tursitnæringen var den viktigste inntektskilden til nepaleserene i høylandet.

Arkoreiser med Karl Johan Haanes frå Årvik, har arrangert mange fellesreiser til Nepal, og reknar med at dette vil start opp att så snart jordskjelvaktiviteten avtar og det på nytt blir hotell som kan innkavartere turister.
Vil du vite meir om Nepal og ARKOreider så kik på Youtube- filmane til Karl Johan Haanes.

FM-radio – DAB-radio

FM-radioNærnett.no  Høgskulen i Volda
Nærnett hadde ein artikkel om denne saka i årets siste melding over studentane sitt nettet.

Artikkelen er skriven av Stefan Kaliski  journaliststudent .

BygderadioVest fekk 17. mars opplyst;  at den mykje omtala stenginga av FM-nettet ikkje omhandlar mindre lokalradioar og nisjeradioar. Det skal med det førte kome eit rundskriv om dette frå Kulturdepartementet.

Frivillig Lyttaravgift – Bankkonto 3991 05 53023

BrV Logo 450x120 med lydsporHallo alle våre lyttarar til Bygderadio Vest AS.

Bygderadio Vest AS driv radioarbeid på dugnad, samstundes kostar det å oppretthalde det tekniske utstyret, sendernettet og konsesjonsavgiftene. På bakgrunn av dette ber vi våre lyttarar no, for første gong etter tusenårsskiftet, om å vere med å støtte oss med ei frivillig lyttaravgift.
Alle som bidreg med slik frivillig lyttaravgift vil verte med i trekning av fire FM/internettradioar.
( Fire trekningar i året.)   Jul – Påske – Sommar – Haust.

Den heldige vinnaren av ein FM/internettradio i påsketrekninga vart:
Svanhild Gjersdal frå Vartdal, Vi gratulerer!!!

Ønsker du meir informasjon om radiodrifta til Bygderadio Vest AS kan du få det ved å sende ein E-post til: styre@bygdreadiovest.no

Med helsing
Olav H. Kvalsvik
Styreleiar i Bygderadio Vest AS
Mobil: 9480 2333

Betalingsinformasjon kan du skrive ut her.

Status radiostasjonar 26. mars

Etter ei lengre periode med problem har vi no alle stasjonar i drift.
Problemet starta tysdag 10. mars då antennemasta på Nerlandsøyhornet omformar knakk i stormkasta.  Ny mast kom på plass måndag 16. mars,  men lyden var ikkje god. I går onsdag 25. mars vart lyden så elendig at vi stengde av sendarane.
I dag har vi fått god hjelp av Atle Kvalsvik og fått utbetra den største feilen, men enno går Nerlandsøy med redusert effekt. Vi vonar likevel at dette må klare seg til det vert varmare i veret. Arbeid på ein fjelltopp er ei kald oppleving med temeraturar rundt og under null.

La FM leve

Stopp stengingen av FM-nettet! Trykk på lenka til venstre og gi di stemme.
La DAB og FM leve side om side! Då vil vi sleppe å  kaste over 20 millioner fullt brukbare radioar, folk kan velge sjølv kva nett dei vil bruke, og kan folk unngå å bruke flere tusen kroner på ein ny bilradio.
BrVest  har større tru på Nettradio, som alternativ til DAB, dersom ein skal gå over til digitale signal. Alle hus vil etter kvart ha tilgang til internett.
Vi reknar med at BygderadioVest også i framtida også vil finnast på FM-nettet.