25 ÅRS JUBILEUM

Torsdag 03. september er det heile 25 år sidan dåverande
Radio Herøy starta sine sendingar.

Dette skal vi i feire i Bygderadio Vest med live sending frå kl. 11:00 til kl. 21:00
Sendinga vil innhalde lydklipp frå desse 25 åra. Vi vil ha gjestar i studio, masse musikk og
ikkje minst håpar vi at våre lyttarar vil ringe inn og dele sine minne med oss.

Og så skal vi sjølvsagt ha konkurransar der premiane er radiobingo blokker.

Kl. 19:00 vil Johan Moltu grille noverande og tidlegare ordførarar frå alle dei sju kommunane
som vi dekker.

Velkommen til vår store Jubileums sending Torsdag 03. september kl. 11:00

Nerlandsøy omformar er reparert

I går fekk Bygdeeradio Vest endeleg utbetra problema på Nerlandsøy omformar. Vi vonar no at skurringa på sendingane er borte. Skaden oppstod 10. mars då antennemasta på Nerlandsøy bles ned og sidan har vi harr fleire følgjefeil No er alt skifta og kontrollert.

Oystein bakke i farta 600x480

Øystein Bakke: Volda sin Frivilligperson 2014

Øystein Bakke vart i sist veke tildelt Volda kommune sin frivilligpris.
Øystein har eit stort spekter av frivillig innsats, noko Voldingane set pris på.
Men Øystein sin frvillige innsats i BygderadioVest, kvar fredag over fleire 10-år, vart ikkje nemnt med eit ord, korkje av ordføraren i Volda elle av andre media. DETTE MÅ FRAM –
Bakkeshov har blitt ein institusjon for heile Søre.
Vi gratulerer han med Frivilligprisen.

NEPAL ved Himalaias fot

Fredag 12. juni var Karl Johan og Ann Louis Haanes gjest i BrVest si kveldssending. Dei fortalde om eigne erfaringar frå besøk i Nepal.
Fakta om Nepal
Hovednæringen er jordbruk med 80 % av arbeidskraften og 41 % av bruttonasjonalproduktet. 80 % av eksportinntektene kommer fra tekstiler og matter. Utenlandsk hjelp står for 60 % av Nepals kostnader for økonomisk utvikling, og for 28 % av statsbudsjettet. Tursitnæringen var den viktigste inntektskilden til nepaleserene i høylandet.

Arkoreiser med Karl Johan Haanes frå Årvik, har arrangert mange fellesreiser til Nepal, og reknar med at dette vil start opp att så snart jordskjelvaktiviteten avtar og det på nytt blir hotell som kan innkavartere turister.
Vil du vite meir om Nepal og ARKOreider så kik på Youtube- filmane til Karl Johan Haanes.

FM-radio – DAB-radio

FM-radioNærnett.no  Høgskulen i Volda
Nærnett hadde ein artikkel om denne saka i årets siste melding over studentane sitt nettet.

Artikkelen er skriven av Stefan Kaliski  journaliststudent .

BygderadioVest fekk 17. mars opplyst;  at den mykje omtala stenginga av FM-nettet ikkje omhandlar mindre lokalradioar og nisjeradioar. Det skal med det førte kome eit rundskriv om dette frå Kulturdepartementet.

Frivillig Lyttaravgift – Bankkonto 3991 05 53023

BrV Logo 450x120 med lydsporHallo alle våre lyttarar til Bygderadio Vest AS.

Bygderadio Vest AS driv radioarbeid på dugnad, samstundes kostar det å oppretthalde det tekniske utstyret, sendernettet og konsesjonsavgiftene. På bakgrunn av dette ber vi våre lyttarar no, for første gong etter tusenårsskiftet, om å vere med å støtte oss med ei frivillig lyttaravgift.
Alle som bidreg med slik frivillig lyttaravgift vil verte med i trekning av fire FM/internettradioar.
( Fire trekningar i året.)   Jul – Påske – Sommar – Haust.

Den heldige vinnaren av ein FM/internettradio i påsketrekninga vart:
Svanhild Gjersdal frå Vartdal, Vi gratulerer!!!

Ønsker du meir informasjon om radiodrifta til Bygderadio Vest AS kan du få det ved å sende ein E-post til: styre@bygdreadiovest.no

Med helsing
Olav H. Kvalsvik
Styreleiar i Bygderadio Vest AS
Mobil: 9480 2333

Betalingsinformasjon kan du skrive ut her.

Status radiostasjonar 26. mars

Etter ei lengre periode med problem har vi no alle stasjonar i drift.
Problemet starta tysdag 10. mars då antennemasta på Nerlandsøyhornet omformar knakk i stormkasta.  Ny mast kom på plass måndag 16. mars,  men lyden var ikkje god. I går onsdag 25. mars vart lyden så elendig at vi stengde av sendarane.
I dag har vi fått god hjelp av Atle Kvalsvik og fått utbetra den største feilen, men enno går Nerlandsøy med redusert effekt. Vi vonar likevel at dette må klare seg til det vert varmare i veret. Arbeid på ein fjelltopp er ei kald oppleving med temeraturar rundt og under null.

La FM leve

Stopp stengingen av FM-nettet! Trykk på lenka til venstre og gi di stemme.
La DAB og FM leve side om side! Då vil vi sleppe å  kaste over 20 millioner fullt brukbare radioar, folk kan velge sjølv kva nett dei vil bruke, og kan folk unngå å bruke flere tusen kroner på ein ny bilradio.
BrVest  har større tru på Nettradio, som alternativ til DAB, dersom ein skal gå over til digitale signal. Alle hus vil etter kvart ha tilgang til internett.
Vi reknar med at BygderadioVest også i framtida også vil finnast på FM-nettet.

Endeleg har vi fått liv i sendarane på Rjåhorn og Sulabakken

Onsdag 21. januar, over middag,  fekk vi endeleg liv i sendaren på Rjåhornet, og Sulabakken starta samstundes.
Tussa sine montørar har hatt ei hektisk veke, med å reparere straumforsyninga til sendarpunktet Rjåhornet. Dei tok seg tid til å gjere nokre omkopling av antenner, etter telefonisk rettleiing frå vår mann Svein Jarle Moe.  Resultatet gjorde at vi fekk liv i sendaren,  men der er litt skurring på linja, særleg på Sulabakken.
Så snart vi får sjansen vil vi utbetre antennefeilen, slik at vi får berte lyd frå Rjåhorn sendaren.

BINGO
Alle som har kjøpt bingohefte men ikkje fått bruke dei på måndag 4. eller 11.  kan bruke dei på måndag  25. jan el. 1. februar, utan at de treng stemple ny dato.

 

BygderadioVest har nesten full drift

Tysdag ettermiddat fekk vi brått gladmeldinga  «sendaren på Nerlandshornet fungerer»

Denne gongen var vi heldige. Forsvaret eig radiopunktet på Nerlandshornet. Vi spurde alt på måndag kveld  om dei hadde fått feilmelding, noko vi ikkje fekk svar på.
Tysdag morgon kom det telefon til tilsynsmannen Atle Kvalsvik  om at Forsvaret også mangla signal frå  ein del utstyr.  Kvalsvik måtte derfor  ta turen til stasjonen i griseveret på  tysdag, for å sjå etter skadar.
Vi får vite av Kvalsvik at lynvern og sikkringar var knuste av lynet. Etter at han hadde fått skifta desse komponentane viste det seg at sendaren til BygderadioVest starta opp, til stor glede for oss som arbeider med radioen. Vi takkar Atle Kvalsvik for innsatsen
Etter at feilen så enkelt vart funnen, og at vi ikkje trong utføre reperasjonar, er vi i normal drift frå onsdag 14. jan kl 07.55 med nyhendemelding. Resten av veka vil vi sende etter oppsett programplan.
Vi har ein feil til, på Rjåhornet FM104,9 som også fører til problem på Sulabakken FM 107,6. Grunnen til dette kan kome av dei problemet Tussa har med straumforsyning til Rjohornet. Tussa fekk sprengd kabelen i lynnedslag for ei veke sidan, og stasjonen vert no driven av eit agregat. Vi vonar at vi i løpet av veka får vite kva som er feilen der.

Vi minner om at sendingane våre også kan finnast på NettRadio. Trykk på spelaren til høgre på denne sida.
PaS