Aksjer i Bygderadio Vest

Vi har nokre aksjar i Bygderadio Vest til salgs
Kvar aksje kostar Kr. 250,00
Du kan vippse  oss beløpet som ønsker å kjøpe aksjar for ved å scanne vedlagte QR kode.
PS! Send oss i tillegg namn og adresse og telefonnr. pr e-post
Slik ar vi kan registrere deg som aksjeigar.