BakkeSJOV – På tur


ØYSTEIN BAKKE INFORMERER OM AT DET IKKJE BLIR BAKKESJOV
FREDAG 16.10.2020 – ÅRSAKA KAN DU SJÅ HER !!!
FILMSTJERNA REPRESENTERER BYGDERADIO VEST PÅ.