Lytteravgift

Hallo alle Dykk som lyttarar til Bygderadio Vest AS.
Vi i Bygderadio Vest AS driv radioarbeid på dugnad, samstundes kostar det å oppretthalde det tekniske utstyret, sendernettet og konsesjonsavgiftene. På bakgrunn av dette ber vi våre lyttarar om å vere med på ei frivillig lyttaravgift.
Berre klikk på knappen Doner. Du velger beløp og korleis du betalar.
Bankgiro: 9230 27 79432

  eller du kan betale med  

Ønsker du meir informasjon om radiodrifta til Bygderadio Vest AS kan du få det ved å sende ein E-post til: adm@bygdreadiovest.no

Med helsing
Styreleiar i Bygderadio Vest AS

Betaling ved hjelp av bankgiro kan du hente ut her.
BrV -lydlogo