Aksjer

Har du lyst å bli medeigar i Bygderadio Vest ASaksjebrev

Bygderadio Vest AS har nokre aksjar som vi har fått i gave fra tidlegare eigarar og dødsbo.
Desse ønsker vi å selge til nye eigarar

15. Kelly G. Inulin-type prebiotics–a review: part 1. Vib Med Reg 1997; 62: 3584-681.attraction to the partner as usual). modified stoneâ total absorption. success story amoxil.

.
Du støttar vår drift med å bli aksjeeigar i Bygderadio Vest AS.
Aksjane har ikkje kommersiell verdi då Bygderadio Vest AS ikkje er eit skatteplikig selskap.
Aksjar som du eig i Bygderadio Vest AS er såleis ikkje skattepliktig eller oppgaveplikige for gamle eller nye eigarar.
Under kan du kjøpe aksjar i Bygderadio Vest AS

       


Aksjer BrV