RadioBingo

Mandagar kl 19:30 – 21:30

(Bortsett frå Nyttårsdag og 1.og 2. juledag dersom desse dagane fell på ein mandag)

Frå 04.04.2022 Innfører vi 3 faste Lykketal i tillegg til dei inntil tre som vi trekker kvar speledag. Ein kan då også vinne Mini Lykkepott på
3. rekke på spel 1-3

Kjøp Radiobingo bonger her… Vi sender bongene fraktfritt til deg
Send oss en mail på bingo@bygderadiovest.no
Gå til side for å kjøpe Radiobingobonger

Radiobingobongar kjøpt på web blir ikkje stempla slik som andre radiobingobongar og kan difor kun  nyttast på påfølgande speledag.
2016 BrV AS - Bingoreklame02

Enkle Bingohefter kostar kr. 75,-
Doble Bingohefter kostar kr. 150,-
I kvart hefte er det 4 ark med 3 premierekker.
Røvar Flaks ark kostar
kr. 40,-


Premiar:

På 1. 2. og 3. arket er premiane slik.
1 rekker – Kr. 350
2 rekker – Kr
. 450
3 rekker – Kr. 700
På 4. arket er premien på 3 rekker Kr. 1.700
RøvarFlaks premien er på Kr. 2 500

I tillegg kan en vinne Lykkepott:
På 1. arket på 3. rekke Mini Lykkepott på Kr. 5 000
På 2. arket på 3. rekke Mini Lykkepott på Kr. 5 000
På 3. arket på 3. rekke Mini Lykkepott på Kr. 5 000
På 4. arket på 3. rekke Full Lykkepott på inntil Kr. 35 000

Lykketal:
Vi har 3 faste Lykketal som er foreslått av spelarane.
Vi har inntil 3 Variable Lykketal som er det første talet på ark 1, ark 2 og ark 3 som blir opplest den kvelden. Dersom eit eller to av dei uttrekte Lykkepott tala er like, eller er lik eit av dei faste
Lykketala, nyttar vi tal nr. 2 på arket som vert trekt.

Lykkepottpremien kan verte opp til Kr 35.000
Lykkepottpremien startar på Kr. 5.000 og vert auka med Kr. 5.000  for kvar veke den ikkje går ut.
Til den når toppen på Kr. 35.000
Dersom Lykkepotten har stått i 7 veker opparbeidar vi ein ny Lykkepott nr. 2 også på Kr. 35 000
Dersom begge Lykkepottane har stått i 7 veker, aukar vi vinnarsjangsane ved å innføre eit
ekstra Lykketal. Dette vert første talet på ark 2.
Vidare vil vi innføre eit tredje Lykketal dersom Lykkepott premien står urørd i 14 veker. Dette vert første talet på ark 3.

Innsending av vinnarbongar:
Vinnarbongar skal påførast namn og bankkontonummer adresse og telefon nummer og sendast til : bingo@bygderadiovest.no
Då må ein scanne bilete av ferdig utfyllt framside og vinnar
arket, og sende det til e-post:  bingo@bygderadiovest.no

Ein kan også sende bongen i posten til:
Bygderadio Vest AS
Postboks 216
6101 Volda

Vinnarbongane må vere Bygderadio Vest AS, i hende
innan 3 månader.
radiobingo-600x600
Gevinstar som ikkje er gjort krav på innan 3 månader frå vinnardato, tilfell bingoarrangøren; Bygderadio Vest AS

Salsstadar for Bingohefter

I tillegg kan du få kjøpt bingobongar og bingotusjar ved
å kontakte  Bygderadio Vest AS 

E-mail:
 bingo@bygderadiovest.no eller på
Telefon: 9094 3511 – 478 78 500

 

  eller