Programplan

Måndag 04.07.2022
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
08:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
09:00 Songar vi aldri gløymer John Hardang – P7
10:00 Radio Nordvest
11:00 Reprise frå sist fredagskveld Rigmor og Cecilie
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12.30 Vindu mot livet John Hardang – P7
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
14:00 Musikkarusell
15:00 Lokal musikk
15:30 Reprise frå sist fredagskveld Rigmor og Cecilie
16:30 Lokal musikk
17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne – P7
18:00 Før bingoen
19:00 Oppvarming til radiobingoen
19:30 Radiobingo
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Radio Nordvest

Tysdag 05.07.2022
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
08:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
08:20 Morgontonar
09:00 Kristen musikk m.m
10:00 Radio Nordvest
11:00 Reprise frå sist fredagskveld Rigmor og Cecilie
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12.30 Vindu mot livet John Hardang – P7
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
14:00 Musikkarusell
15:00 Ettermiddagstonar
15:30 Reprise frå sist fredagskveld Rigmor og Cecilie
16:30 Ettermiddagstonar
17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne – P7
18:00 Mangfall i fiskerinæringa Siv R. Vangen, Torill Myren
18:15 Frå Norge til Madagaskar Cecilie og Stephen Thomas
19:00 Min musikk Tom Egil Stanghille
20:00 Møteplassen: Sverre Runde 1:2 Johan Moltu
20:40 Kristne Aviser – Dagen Vebjørn Selbeck, Trude Teige
21:00 Kristen musikk m.m
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Radio Nordvest

Onsdag 06.07.2022
07:00 Morgontonar
08:00 Møteplassen: Sverre Runde 1:2 Johan Moltu
08:40 Kristne Aviser – Dagen Vebjørn Selbeck, Trude Teige
09:00 Kristen musikk m.m
10:00 Radio Nordvest
11:00 Reprise frå sist fredagskveld Rigmor og Cecilie
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12:30 Vindu mot livet John Hardang – P7
13:00 Møteplassen: Sverre Runde 1:2 Johan Moltu
13:40 Kristne Aviser – Dagen Vebjørn Selbeck, Trude Teige
14:00 Min musikk Tom Egil Stanghille
15:00 Lokal musikk
15:30 Reprise frå sist fredagskveld Rigmor og Cecilie
16:30 Menneske: Eling Kristvik Arne O. Grimstad
17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne
18:00 I eit godt selskap
19:00 Kvardagskvinner Anne Lise Fredly
20:00 Musikk eg gjerne høyrer Bjørn Holsvik
21:00 Kristen musikk m.m
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Radio Nordvest

Torsdag 07.07.2022
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida
08:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
09:00 Kristen musikk m.m
10:00 Radio Nordvest
11:00 Go, go rille Arne Ola Grimstad
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12:30 Vindu mot livet John Hardang – P7
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
13:20 Ettermiddagstonar
14:00 I eit godt selskap
15:00 Min musikk Tom Egil Stanghille
16:00 Skrå Blikk: Sviket (mot norske krigsseglarar) Knut Arne Høyvik
16:10 Ettermiddagstonar
17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne
18:00 “Drivkraft” med Anton Anton Tonev
19:00 Star of Hope sitt konsert Torbjørn Herlof Andersen
20:00 Folk fortel: Barndom og ungdom på Remøya 1:3 Aksel Remø
20:35 Fosnavåg før i tida Harald Thorseth
21:00 Kristen musikk m.m
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Radio Nordvest

Fredag 08.07.2022
07:00 Morgontonar
08:00 Andakt Sigmund Bjerkvik
08:20 Skrå Blikk: Havlandet minutt for minutt Knut Arne Høyvik
08:30 Klassisk musikk
09:00 Dette er mitt liv: Svein Solsvik “nitti10” J. Reinertsen
10:00 Radio Nordvest
11:00 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik: Sommardag
11:15 Kyrkjeintervju: Rune Sjurgard Johan Moltu
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12:30 Vindu mot livet John Hardang – P7
13:00 Folk fortel: Barndom og ungdom på Remøya 1:3 Aksel Remø
14:00 “Drivkraft” med Anton Anton Tonev
15:00 Skrå Blikk: Havlandet minutt for minutt Knut Arne Høyvik
15:10 Frå Norge til Madagaskar Cecilie og Stephen Thomas
16:00 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik: Sommardag
16:15 Kyrkjeintervju: Rune Sjurgard Johan Moltu
17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne
18:00 Folk fortel: Barndom og ungdom på Remøya 1:3 Aksel Remø
19:00 I eit godt selskap
20:00 Bakkeshow Øystein Bakke
21:00 Kristen musikk m.m
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7

Laurdag 09.07.2022
11:00 Musikk
14:00 I godt selskap
15:00 Kvardagskvinner Anne Lise Fredly
16:00 Musikk eg gjerne høyrer Bjørn Holsvik
17:00 Kristen musikk m.m
18:00 Jazz-tonar
20:00 Negro Spirituals
21:00 Kristen musikk m.m

Sundag 10.07.2022
09:45 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Møteopptak frå Betel Volda
12:00 Helgatoner
13:00 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad
13:15 Helgatonar
17:00 God søndag John Hardang
18:00 Kristen sang og musikk
19:00 Dette er mitt liv: Svein Solsvik “nitti10” J. Reinertsen
20:00 Møteopptak frå Betel Volda
20:30 Helgatonar

Måndag 11.07.2022
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
08:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
09:00 Songar vi aldri gløymer John Hardang – P7
10:00 Radio Nordvest
11:00 Musikk
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12.30 Vindu mot livet John Hardang – P7
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
14:00 Musikkarusell
15:00 Lokal musikk

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne – P7
18:00 Før bingoen
19:00 Oppvarming til radiobingoen
19:30 Radiobingo
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Radio Nordvest

Tysdag 12.07.2022
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
08:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
08:20 Morgontonar
09:00 Kristen musikk m.m
10:00 Radio Nordvest
11:00 Musikk
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12.30 Vindu mot livet John Hardang – P7
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:15 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
14:00 Musikkarusell
15:00 Ettermiddagstonar
15:30 Musikk

17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne – P7
18:00 Sokneprest med lokal historie Solfrid Leinebø Seljås
19:00 Lyrikk&musikk: Marie Louise Widnes Johansen
20:00 Møteplassen: Sverre Runde 2:2 Johan Moltu
21:00 Kristen musikk m.m
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Radio Nordvest

Onsdag 13.07.2022
07:00 Morgontonar
08:00 Møteplassen: Sverre Runde 2:2 Johan Moltu
09:00 Kristen musikk m.m
10:00 Radio Nordvest
11:00 Musikk
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12:30 Vindu mot livet John Hardang – P7
13:00 Møteplassen: Sverre Runde 2:2 Johan Moltu
14:00 Lyrikk&musikk: Marie Louise Widnes Johansen
15:00 Lokal musikk
15:30 Lokal musikk
16:30 Menneske: Drengane Arne O. Grimstad
17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne
18:00 I eit godt selskap
19:00 Kvardagskvinner Anne Lise Fredly
20:00 Musikk eg gjerne høyrer Bjørn Holsvik
21:00 Kristen musikk m.m
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Radio Nordvest