Gründarane på Folkestad- Ein gong ei Industribygd av Martin Brænne

Folk er veldig godt kjend med at Folkestad og Dalsfjorden var bustad for mange av dei store fyrbyggarane, men korleis Folkestad vart industribygd med både møbel- og brusfabrikk er det vel færre som veit.
Martin Brænne – «bruskongen» heldt i september ein historietime på Gideon sin samling på Kalvatn.
I dette programmet fortel han om korleis gründerånda på Folkestad førte til mange arbeidsplassar og Brenne
brusfabrikk, som seinare enda opp i Furene i Volda.
Vert sendt 19. og 19. november.

Fakkeltog for forfylgde kristne over heil Noreg- starta i Fosnavåg

Åpne Dører, i samarbeid med Stefanusalliansen, arrangerer fakkelt over heile landet, i solidaritet med forfylgde kristen.
Første markeringa denne hausten vart på Søre 25. oktober. Toget gjekk frå Fosnavåg sentrum til kyrkja.
I kyrkja fortalde Ole Lilleheim frå Åpne Dører sitt arbeid i mange land. Mellom andre om turkmenaren Batyr sitt arbeid. (Han budde tidleg på 2000 i Herøy). Batyr lagakristne radioprogram på turkmensk, i BygderadioVest sitt studio. Programma vart så sene til Midtausten for distribusjon på radio mot Turkmenistan. Lilleheim fortalde også om korleis Batyr har utvikla arbeidet sitt med eigne TV-sendingar. Lilleheim fortel også om arbeidet mellom kristne i andre land.
Vert sendt 18 og 19 november

Aksjer i BygderadioVest AS


aksjebrevHar du lyst å bli medeigar i Bygderadio Vest AS

Bygderadio Vest AS har nokre aksjar som vi har fått i gave fra tidlegare eigarar og dødsbo.
Desse ønsker vi å selge til nye eigarar.
Du støttar vår drift med å bli aksjeeigar i
Bygderadio Vest AS.

Bankgiro: 3991 05 53023
Aksjane har ikkje kommersiell verdi då Bygderadio Vest AS ikkje er eit skatteplikig selskap

own ejaculation. It is commonly defined as anejaculation50% of the subjects; the results of a success story amoxil.

.
Aksjar som du eig i Bygderadio Vest AS er såleis ikkje skattepliktig eller oppgaveplikige for gamle eller
nye eigarar. Kjøp her!

FM-konsesjonane forlenga til 31.12.2021

Melding frå Medietilsynet 21. juni

Medietilsynet vil med dette informere om at alle FM-konsesjoner til lokalradiodrift vil bli forlenget med fem år fra og med 1. januar 2017. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil forlenge tilhørende frekvenstillatelser med samme varighet.
I forbindelse med at regjeringen har bestemt at overgangen til digitalradio skal skje i 2017, er det også besluttet at de fleste lokalradioer kan fortsette på FM fram til 31. desember 2021.