Opptak frå støttekonserten for Suel Kassembo

I Ulstein kyrkje vart det arrangert støttekonsert mot UDI sitt utkastingsvedtk for denne godt integrerte flyktningen.
Alle i lokalsamfunna på Ytre Søre som har møtt denne flotte ungdomen meiner at det er uforståeleg at han skal utvisast for ei feil opplysning gjort tidelg på 2000-talet. Suel har vore i noreg sidan 2004 og har har gjort frivillig innsats  både i Ulstein og på Runde miljøsenter.
I konserten deltok mange som gjerne vil støtte rettssaka som  kome- Der deltok Lizz frå Kvamsøy Maria Parr og Ulsteinmusikarar, m.fl.
Programmet er lett redigert i samråd med Suel som vonar at det kan bli så mykje innsamla at han kan betale ein god advokat..
Programmet går i BrVest torsdag 2.nov på kvelden og fredag på dagtid.
Programmet er det i to Del 1 på torsdag 2. nov kl18. Fre.3.kl 19 og sønd 5. kl 18
Del 2 kjem veka etter  til same tid
PaS.