Mannen, havet og tunellen- Jan Helgøy

For mange år sidan laga BrVest eit programmet med Jan Helgøy, gartnaren som vart ordførar i Vanylven, og ein ivrig talsmann for Stad skipstunnel.
Mange var det som synest det var ein god ide, som frå tidleg 1990 har det vorte planlagt, med utgreiingar og  kontrollar alle slag for til slutt å stoppe i byråkratiet. Gong etter gong har ein  rekna med at no er det  nok planlegging. Like ofte har desse planane  blitt stoppa med nye utgreingar, og nye kontrollar. Kva var tankane til Vanylvsordøraren.  Høyr dette programmet frå “gamle dagar”

Road Radio med Åge og Øystein

Åge Grimstad og Øystein Hov har hatt ein køyretur på Søre Sunmøre. Dei har kosa seg på turen, mimra kring natur og musikk. Høyr programmet på BygderadioVest si kveldsendingatid  på fredag 22. med repriser. sjå programplan