Andre Program som er verdt å lytte på:

Fredag 17.

Halgrim Berg og Ulstein Gospelkor i Fosnavåg
For 8 år på rad arrangerte den lokale Haugekomiter seminar. Temaet har i alle år vore næring og samfunn i Hauge si ånd. Tidlegare stortingsmann Hallgrim Berg var i år hovudtalar. Talen hans kan du høyre på fredag. Sjå sendeplan på «bygderadiovest.no» eller i lokalavis.

Laurdagskveldsending på 1990-talet
Direktesende kveldssendingar har vore kjennemerke til mange lokalradioar. Då Radio Herøy starta i 1990 vart det omgåande sett igang kveldssendingar . Mange av dei som var med i starten har anten falle frå, slutta eller flytta ut. I skulane sin haustferie kom NRK arbeidaren Otto Voldsund heim til Herøy, og då samla vi ein del av den «gamle garden» til ein prat i studio. Kva hugsa dei og korleis vart det arbeidd med desse kveldssendingane? Slå på BrVest på fredag

Drosjekøyring før og no
I kveldssendinga i BrVest denne fredagen får vi besøk av velrøynde drosjesjåførar som kan fortelj litt av kvart om utviklinga i denne svært viktig næringa. Dette er sjåførar frå Herøy, men vi vil gjerne ha telefonar frå andre stadar på Søre som gjerne har minne frå drosjeturar. Slå på BrVest kl 22.