Programomtale:

Fredag 28. sep.
Kva betyr lokalavisene for regionen Søre Sunnmøre
Dette vert tema for fredagskveld-sendinga i BygderadioVest. Vi får besøk av lokalavisredaktørane som rundt eit bord vil diskutere og debattere lokalavisene betydning for lokalsamfunnet. Vi vil stille spørsmål om lokalavisene fungerer som vaktbikkjer eller referentar. Er lokalavisene aktive pådrivarar for å forme framtida på Søre??
Slå på BygderadioVest fredag kveld kl 22. Har du spørsmål til redaktørane så vil telefonen vere open. Flott musikk og spørjekonkurranse høyrer med.

Daniel Oviedo frå Colombia – ny ungdomsarbeidar i Herøy frikyrkje
Til skulestart 2017 kom den spansktalande ungdomen til Norge, og i mai i år vart han tilsett som ny ungdomsarbeidar i Fosnavåg. Han stilte villig til intervju i BrVest – på norsk- er det mulig kan du spørje. Slå på lokalradioen torsdag og fredag, og høyr sjølv om den virtuose gitar spelaren med ei merkeleg livshistorie,

Gruppa DALSBØ har lanser EP
Ei ny gruppe har starta opp i Volda/Ørsta. Vår nye medarbeidar- Gro Egset- fekk dei med i studio for å presentera sin song og musikk. Høyr dei på fredag 28.09 og onsdag 03.10.

PaS