Programplan

Måndag 20.01.2020
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
08:55 Nytt på Søre
09:00 Songar vi aldri gløymer John Hardang – P7
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Kveldssending – reprise Rigmor og Cecilie
11:55 Nytt på Søre
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12.30 Vindu mot livet John Hardan – P7
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
13:55 Nytt på Søre
14:00 Musikkarusell
14:55 Nytt på Søre
15:00 Lokal musikk
15:25 Nytt på Søre
15:30 Kveldssending – reprise Rigmor og Cecilie
16:25 Nytt på Søre
16:30 Lokal musikk
16.55 Nytt på Søre
17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne – P7
18:00 Før bingoen
18:55 Nytt på Søre
19:00 Før bingoen
19:30 Radiobingo
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Norrøna Radio (NR)

Tysdag 21.01.2020
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
08:20 Morgontonar
08:55 Nytt på Søre
09:00 Kristen musikk m.m
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Kveldssending – reprise Rigmor og Cecilie
11:55 Nytt på Søre
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12.30 Vindu mot livet John Hardan – P7
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
13:55 Nytt på Søre
14:00 Musikkarusell
14:55 Nytt på Søre
15:00 Musikkarusell
15:25 Nytt på Søre
15:30 Kveldssending – reprise Rigmor og Cecilie
16:25 Nytt på Søre
16:30 Ettermiddagstonar
16:55 Nytt på Søre
17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne – P7
18:00 Skrå blikk; “Kluk, klukk, klukk” Knut Arne Høyvik
18:10 No skal du høyre Ånund Homme
19:00 Songtime
20:00 Møteplassen: Kåre Torvholm (-94) Johan Moltu
21:00 Kristen musikk m.m
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Norrøna Radio (NR)

Onsdag 22.01.2020
07:00 Morgontonar
08:00 Møteplassen: Kåre Torvholm (-94) Johan Moltu
08:55 Nytt på Søre
09:00 Kristen musikk m.m
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Kveldssending – reprise Rigmor og Cecilie
11:55 Nytt på Søre
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12:30 Vindu mot livet John Hardan – P7
13:00 Møteplassen: Kåre Torvholm (-94) Johan Moltu
13:55 Kveldssending – reprise Rigmor og Cecilie
14:00 Klassiske tonar ????
14:55 Nytt på Søre
15:00 Skrå blikk; “Kluk, klukk, klukk” Knut Arne Høyvik
15:10 Den uhyggelege krigen (1914-18) Bjarne Rabben
15:25 Nytt på Søre
15:30 Kveldssending – reprise Rigmor og Cecilie
16:25 Nytt på Søre
16:30 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
16:55 Nytt på Søre
17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne
18:00 I eit godt selskap
19:00 Musikk-karusell
20:00 Musikalske perler Harald Holte
21:00 Kristen musikk m.m
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Norrøna Radio (NR)

Torsdag 23.01.2020
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida
08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
08:55 Nytt på Søre
09:00 Kristen musikk m.m
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Go, go rille Arne Ola Grimstad
11:55 Nytt på Søre
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12:30 Vindu mot livet John Hardan – P7
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
13:20 Ettermiddagstonar
13:55 Nytt på Søre
14:00 I eit godt selskap
14:55 Nytt på Søre
15:00 Skrå blikk: Passert Kapp Farvell Knut Arne Høyvik
15:10 Dikt – På heimvegar Bjarne Rabben
15:25 Nytt på Søre
15:30 Himal Partner 2:2 Bjørn Ødegård
15:55 Nytt på Søre
16:00 Menneske : Albert Håberg Arne O. Grimstad
16:25 Nytt på Søre
16:30 Dikt – På heimvegar Bjarne Rabben
16:55 Nytt på Søre
17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne
18:00 Dikt – På heimvegar Bjarne Rabben
18:30 Himal Partner 2:2
19:00 Missa Populare – Herøy kyrkjekor dir. Terje Tjervåg
20:00 Drama i Ishavet i 1968. Idar Tarbeg fortel Knut Arne Høyvik
21:00 Kristen musikk m.m
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Norrøna Radio (NR)

Fredag 24.01.2020
07:00 Morgontonar
08:00 Drama i Ishavet i 1968. Idar Tarbeg fortel Knut Arne Høyvik
08:55 Nytt på Søre
09:00 Dette er mitt liv: Jannicke og Dennis Beuster “nitti10” J. Reinertsen
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik
11:15 Minne og refleksjonar Per Sandanger (-94)
11:35 Himal Partner 2:2 Nytt frå Nepal Bjørn Ødegård
11:55 Nytt på Søre
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12:30 Vindu mot livet John Hardan – P7
13:00 Drama i Ishavet i 1968. Idar Tarbeg fortel Knut Arne Høyvik
13:55 Nytt på Søre
14:00 Warren Zevon – busikkbiografi Frank Myklebust (-10)
14:55 Nytt på Søre
15:00 Skrå blikk: Passert Kapp Farvell Knut Arne Høyvik
15:25 Nytt på Søre
15:30 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik
15:45 Minne og refleksjonar Per Sandanger (-94)
16:00 Himal Partner 2:2 Nytt frå Nepal Bjørn Ødegård
16:55 Nytt på Søre
17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne
18:00 Drama i Ishavet i 1968. Idar Tarbeg fortel Knut Arne Høyvik
19:00 I eit godt selskap
20:00 Spørjetevling V/ Øystein Bakke
21:00 Kristen musikk m.m
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Nattsending Knut Arne & Co

Laurdag 25.01.2020
11:00 Nattsendinga frå fredags kveld Knut Arne & Co
14:00 I godt selskap
15:00 Musikk-karusell
21:00 Kristen musikk m.m

Sundag 26.01.2020
09:45 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Møteopptak frå Betel Volda
13:00 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad
13:15 Helgatonar
17:00 God søndag John Hardang
18:00 Dette er mitt liv:Jannicke og Dennis Beuster “nitti10” J. Reinertsen
20:00 Møteopptak frå Betel Volda
20:30 Helgatonar

Måndag 27.01.2020
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
08:55 Nytt på Søre
09:00 Songar vi aldri gløymer John Hardang – P7
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Kveldssending – reprise Knut Arne & Co
11:55 Nytt på Søre
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12.30 Vindu mot livet John Hardan – P7
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
13:55 Nytt på Søre
14:00 Musikkarusell
14:55 Nytt på Søre
15:00 Lokal musikk
15:25 Nytt på Søre
15:30 Kveldssending – reprise Knut Arne & Co
16:25 Nytt på Søre
16:30 Lokal musikk
16.55 Nytt på Søre
17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne – P7
18:00 Før bingoen
18:55 Nytt på Søre
19:00 Før bingoen
19:30 Radiobingo
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Norrøna Radio (NR)

Tysdag 28.01.2020
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
08:20 Morgontonar
08:55 Nytt på Søre
09:00 Kristen musikk m.m
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Kveldssending – reprise Knut Arne & Co
11:55 Nytt på Søre
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12.30 Vindu mot livet John Hardan – P7
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
13:55 Nytt på Søre
14:00 Musikkarusell
14:55 Nytt på Søre
15:00 Musikkarusell
15:25 Nytt på Søre
15:30 Kveldssending – reprise Knut Arne & Co
16:25 Nytt på Søre
16:30 Ettermiddagstonar
16:55 Nytt på Søre
17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne – P7
18:00 Skrå blikk: Tom Peng Pung Knut Arne Høyvik
18:10 No skal du høyre: musikken min Ånund Homme
19:00 Gammalpopp Knut Asle Goksøyr
20:00 Møteplassen: Harry Holkestad Johan Moltu
21:00 Kristen musikk m.m
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Norrøna Radio (NR)

Onsdag 29.01.2020
07:00 Morgontonar
08:00 Møteplassen: Harry Holkestad Johan Moltu
08:55 Nytt på Søre
09:00 Kristen musikk m.m
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Kveldssending – reprise Knut Arne & Co
11:55 Nytt på Søre
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12:30 Vindu mot livet John Hardan – P7
13:00 Møteplassen: Harry Holkestad Johan Moltu
13:55 Nytt på Søre
14:00 Klassiske frå Zednec Kloster verd Svartehavet
14:55 Nytt på Søre
15:00 Skrå blikk Tom Peng Pung Knut Arne Høyvik
15:10 På flytande kjøl Bjarne Rabben
15:25 Nytt på Søre
15:30 Kveldssending – reprise Knut Arne & Co
16:25 Nytt på Søre
16:30 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
16:55 Nytt på Søre
17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne
18:00 I eit godt selskap
19:00 Musikk-karusell
20:00 P70 Harald Holte
21:00 Kristen musikk m.m
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Norrøna Radio (NR)