Programplan

Laurdag 13.04.2019
11:00 Nattsendinga frå fredags kveld Randi &Co
14:00 I eit godt selskap
15:00 Musikk-karusell
21:00 Radio Sunnmøre (RS)
Sundag 14.04.2019
09:45 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Møteopptak frå Betel Volda
13:00 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad
13:15 Helgatonar
17:00 Søndagstimen
18:00 Helgatonar
20:00 Møteopptak frå Betel Volda
20:30 Helgatonar
21:30 Sendeslutt
Måndag 15.04.2019
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
08:55 Nytt på Søre
09:00 Radio Sunnmøre (RS)
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Kveldssending – reprise Randi &Co
11:55 Nytt på Søre
12:00 Radio Sunnmøre (RS)
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
13:55 Nytt på Søre
14:00 Musikkarusell
14:55 Nytt på Søre
15:00 Lokal musikk
15:25 Nytt på Søre
15:30 Kveldssending – reprise Randi &Co
16:25 Nytt på Søre
16:30 Lokal musikk
16.55 Nytt på Søre
17:00 Radio Sunnmøre (RS)
18:00 Musikktimen
18:55 Nytt på Søre
19:00 Radiobingo
21:00 Radio Sunnmøre (RS)
22:00 Norrøna Radio (NR)
Tysdag 16.04.2019
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
08:20 Morgontonar
08:55 Nytt på Søre
09:00 Radio Sunnmøre (RS)
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Kveldssending – reprise Randi &Co
11:55 Nytt på Søre
12:00 Radio Sunnmøre (RS)
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
13:55 Nytt på Søre
14:00 Musikkarusell
14:55 Nytt på Søre
15:00 Musikkarusell
15:25 Nytt på Søre
15:30 Kveldssending – reprise Randi &Co
16:25 Nytt på Søre
16:30 Ettermiddagstonar
16:55 Nytt på Søre
17:00 Radio Sunnmøre (RS)
18:00 Kåseri
18:10 No skal du høyre Ånund Homme
19:00 Visst skal våren komme/ Påskemusikk Herøy kyrkjekor , Birgitte Velsvik (03)
20:00 Ishavsminne frå Harald Marø Johannes Alme, Knut Arne Høyvik
21:00 Radio Sunnmøre (RS)
22:00 Norrøna Radio (NR)
Onsdag 17.04.2019
07:00 Morgontonar
08:00 Ishavsminne frå Harald Marø Johannes Alme, Knut Arne Høyvik
08:55 Nytt på Søre
09:00 Radio Sunnmøre (RS)
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Kveldssending – reprise Randi &Co
11:55 Nytt på Søre
12:00 Radio Sunnmøre (RS)
13:00 Ishavsminne frå Harald Marø Johannes Alme, Knut Arne Høyvik
13:55 Kveldssending – reprise
14:00 Klassiske tonar
14:55 Nytt på Søre
15:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik
15:15 Lokal musikk m
15:25 Nytt på Søre
15:30 Kveldssending – reprise Randi &Co
16:25 Nytt på Søre
16:30 Lokal musikk
16:55 Nytt på Søre
17:00 Radio Sunnmøre (RS)
18:00 I eit godt selskap
19:00 Arne Ola Grimstad
20:00 Pappas platebunke v/ Trond Røyset Gustavsen
21:00 Radio Sunnmøre (RS)
22:00 Norrøna Radio (NR)
Torsdag 18.04.2019
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida
08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
08:30 Frå arkivet
09:00 Radio Sunnmøre (RS)
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Karasjokkopprøret Arne Ola Grimstad
12:00 Kaffipausen (RS)
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
13:20 Ettermiddagstonar
14:00 I eit godt selskap
15:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik
15:30 Musikk Bergsøy skule 5-7 (08)
16:00 Musikken min
17:00 Radio Sunnmøre (RS)
18:00 “Ein evig påskedag” T.Bjerkrem og Takle Bergsøy skule 5-7 (08)
19:00 Ungdomsarbeidar frå Colombia Daniel Oviedo, Paul Sundnes
20:00 Bibelomsetting på Madagaskar- nytt Johanne og Bjørn Leinebø
21:00 Radio Sunnmøre (RS)
22:00 Norrøna Radio (NR)
Fredag 19.04.2019
07:00 Morgontonar
08:00 “Ein evig påskedag” T.Bjerkrem og Takle Bergsøy skule 5-7 (08)
09:00 Radio Sunnmøre (RS)
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik
11:15 Korleis feirar andre påske Samtale med invandrarar i Herøy
12:00 Radio Sunnmøre (RS)
13:00 “Ein evig påskedag” T.Bjerkrem og Takle Bergsøy skule 5-7 (08)
14:00 Bibelomsetting på Madagaskar- nytt Johanne og Bjørn Leinebø
15:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik
15:30 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik
15:45 Korleis feirar andre påske Samtale med invandrarar i Herøy
16:30 Musikk
17:00 Radio Sunnmøre (RS)
18:00 “Ein evig påskedag” T.Bjerkrem og Takle Bergsøy skule 5-7 (08)
19:00 I eit godt selskap
20:00 Karasjokkopprøret Arne Ola Grimstad
21:00 Radio Sunnmøre (RS)
22:00 Påsketonar
Laurdag 20.04.2019
11:00 Påskemusikk
14:00 I godt selskap
15:00 Musikk-karusell
21:00 Radio Sunnmøre (RS)
Sundag 21.04.2019
09:45 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Møteopptak frå Betel Volda
13:00 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad
13:15 Helgatonar
17:00 Søndagstimen
18:00 Helgatonar
20:00 Møteopptak frå Betel Volda
20:30 Helgatonar
Måndag 22.04.2019
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
09:00 Radio Sunnmøre (RS)
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Arne Ola i Krakov Arne Ola Grimstad
12:00 Radio Sunnmøre (RS)
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
14:00 Musikkarusell
15:00 Lokal musikk
15:30 Arne Ola i Krakov Arne Ola Grimstad
16:30 Lokal musikk
17:00 Radio Sunnmøre (RS)
18:00 Musikktimen
19:00 Radiobingo
21:00 Radio Sunnmøre (RS)
22:00 Norrøna Radio (NR)
Tysdag 23.04.2019
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
08:20 Morgontonar
08:55 Nytt på Søre
09:00 Radio Sunnmøre (RS)
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Karasjokopprøret Arne Ola Grimstad
11:55 Nytt på Søre
12:00 Radio Sunnmøre (RS)
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
13:55 Nytt på Søre
14:00 Musikkarusell
14:55 Nytt på Søre
15:00 Musikkarusell
15:25 Nytt på Søre
15:30 Karasjokopprøret Arne Ola Grimstad
16:25 Nytt på Søre
16:30 Ettermiddagstonar
16:55 Nytt på Søre
17:00 Radio Sunnmøre (RS)
18:00 Kåseri
18:10 No skal du høyre Ånund Homme
19:00 Ungdomsarbeidar frå Colombia Daniel Oviedo, Paul Sundnes
20:00 Havila kystruten Per Sævik
21:00 Radio Sunnmøre (RS)
22:00 Norrøna Radio (NR)
Onsdag 24.04.2019
07:00 Morgontonar
08:00 Havila kystruten Per Sævik
08:55 Nytt på Søre
09:00 Radio Sunnmøre (RS)
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 God, god rille- Våren Arne Ola Grimstad
11:55 Nytt på Søre
12:00 Radio Sunnmøre (RS)
13:00 Havila kystruten Per Sævik
13:55 Nytt på Søre
14:00 Klassiske tonar
14:55 Nytt på Søre
15:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik
15:15 Lokal musikk m
15:25 Nytt på Søre
15:30 God god rille, Våren Arne Ola Grimstad
16:25 Nytt på Søre
16:30 Lokal musikk
16:55 Nytt på Søre
17:00 Radio Sunnmøre (RS)
18:00 I eit godt selskap
19:00 God,god rille Arne Ola Grimstad
20:00 Musikk eg gjerne høyrer
21:00 Radio Sunnmøre (RS)
22:00 Norrøna Radio (NR)
Torsdag 25.04.2019
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida
08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
08:30 Frå arkivet
08:55 Nytt på Søre
09:00 Radio Sunnmøre (RS)
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Musikk m.m.
11:55 Nytt på Søre
12:00 Kaffipausen (RS)
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
13:20 Ettermiddagstonar
13:55 Nytt på Søre
14:00 I eit godt selskap
14:55 Nytt på Søre
15:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik
15:25 Nytt på Søre
15:30 Musikk
15:55 Nytt på Søre
16:00 Musikken min
16:55 Nytt på Søre
17:00 Radio Sunnmøre (RS)
18:00 Musikk m.m.
19:00 Evangelsike tonar
20:00 Ishavsminne frå Harald Marø Johannes Alme, Knut Arne Høyvik
21:00 Radio Sunnmøre (RS)
22:00 Norrøna Radio (NR)
Fredag 26.04.2019
07:00 Morgontonar
08:00 Fredagstankar
08:10 Gamle fortel: Inga Torvik Oddmund Kvalsvik
08:55 Nytt på Søre
09:00 Radio Sunnmøre (RS)
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik
11:15 “Når troen møter veggen” Einar Nymoen
11:55 Nytt på Søre
12:00 Radio Sunnmøre (RS)
13:00 Fredagstankar
13:10 Gamle fortel: Inga Torvik
13:55 Nytt på Søre
14:00 Ishavsminne frå Harald Marø Johannes Alme, Knut Arne Høyvik
14:55 Nytt på Søre
15:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik
15:25 Nytt på Søre
15:30 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik
15:45 “Når troen møter veggen” Einar Nymoen
16:25 Nytt på Søre
16:30 Musikk
16:55 Nytt på Søre
17:00 Radio Sunnmøre (RS)
18:00 Fredagstankar
18:10 Ishavsminne frå Harald Marø Johannes Alme, Knut Arne Høyvik
19:00 I eit godt selskap
20:00 Spørjetevling V/ Øystein Bakke
21:00 Radio Sunnmøre (RS)
22:00 Nattsending Knut Arne & co
Laurdag 27.04.2019
11:00 Nattsendinga frå fredags kveld Knut Arne & co
14:00 I godt selskap
15:00 Musikk-karusell
21:00 Radio Sunnmøre (RS)
Sundag 28.04.2019
09:45 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Møteopptak frå Betel Volda
13:00 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad
13:15 Helgatonar
17:00 Søndagstimen
18:00 Helgatonar
20:00 Møteopptak frå Betel Volda
20:30 Helgatonar
Måndag 29.04.2019
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
08:55 Nytt på Søre
09:00 Radio Sunnmøre (RS)
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Kveldssending – reprise #REF!
11:55 Nytt på Søre
12:00 Radio Sunnmøre (RS)
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
13:55 Nytt på Søre
14:00 Musikkarusell
14:55 Nytt på Søre
15:00 Lokal musikk
15:25 Nytt på Søre
15:30 Kveldssending – reprise #REF!
16:25 Nytt på Søre
16:30 Lokal musikk
16.55 Nytt på Søre
17:00 Radio Sunnmøre (RS)
18:00 Musikktimen
18:30 I veka -ymse nytt
18:55 Nytt på Søre
19:00 Radiobingo
21:00 Radio Sunnmøre (RS)
22:00 Norrøna Radio (NR)