Programplan

Tysdag 15.10.2019
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
08:20 Morgontonar
08:55 Nytt på Søre
09:00 Kristen musikk m.m
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Kveldssending – reprise Knut Arne, Roger og Leif
11:55 Nytt på Søre
12:00 Kristen musikk m.m
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
13:55 Nytt på Søre
14:00 Musikkarusell
14:55 Nytt på Søre
15:00 Musikkarusell
15:25 Nytt på Søre
15:30 Kveldssending – reprise Knut Arne, Roger og Leif
16:25 Nytt på Søre
16:30 Ettermiddagstonar
16:55 Nytt på Søre
17:00 Kristen musikk m.m
18:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik
18:10 No skal du høyre Ånund Homme
19:00 Frå Sang og musikkhelga Søndagskonserten
20:00 Møteplassen med Charles Remø (-97) Johan Moltu
21:00 Kristen musikk m.m
22:00 Norrøna Radio (NR)

Onsdag 16.10.2019
07:00 Morgontonar
08:00 Møteplassen med Charles Remø (-97) Johan Moltu
08:55 Nytt på Søre
09:00 Kristen musikk m.m
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Kveldssending – reprise Knut Arne, Roger og Leif
11:55 Nytt på Søre
12:00 Kristen musikk m.m
13:00 Møteplassen med Charles Remø (-97) Johan Moltu
13:55 Kveldssending – reprise
14:00 Fjord Kadenza i Fosnavåg
14:55 Nytt på Søre
15:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik
15:10 Dunlett og Kroknebb Arne O. Grimstad
15:25 Nytt på Søre
15:30 Kveldssending – reprise Knut Arne, Roger og Leif
16:25 Nytt på Søre
16:30 Barokken: Georg Fridrich Teleman Arnljot Grimstad
16:45 Stratis P. Banis Arnljot Grimstad
16:55 Nytt på Søre
17:00 Kristen musikk m.m
18:00 I eit godt selskap
19:00 Musikk-karusell
20:00 Musikk eg gjerne høyrer
21:00 Kristen musikk m.m
22:00 Norrøna Radio (NR)

Torsdag 17.10.2019
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida
08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
08:30 Frå arkivet
08:55 Nytt på Søre
09:00 Kristen musikk m.m
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Musikk m.m.
11:55 Nytt på Søre
12:00 Kristen musikk m.m
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
13:20 Ettermiddagstonar
13:55 Nytt på Søre
14:00 I eit godt selskap
14:55 Nytt på Søre
15:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik
15:10 Dunlett og Kroknebb Arne O. Grimstad
15:25 Nytt på Søre
15:30 Musikk frå Magdalene Thoresen si tid Volda Vokal og Katrina Holkestad
15:55 Nytt på Søre
16:00 Bilde frå mitt århundrede 6:8 Oppgangstider Bjarne Rabben
16:30 Barokken: Georg Fridrich Teleman Arnljot Grimstad
16:55 Nytt på Søre
17:00 Kristen musikk m.m
18:00 Bilde frå mitt århundrede 6:8 Oppgangstider Bjarne Rabben
19:00 “Sang og musikkhelga i Fosnavåg
” Søndagskonserten
20:00 Trompetkunstnaren Ole Edvard Antonsen Paul S.
21:00 Kristen musikk m.m
22:00 Norrøna Radio (NR)

Fredag 18.10.2019
07:00 Morgontonar
08:00 Trompetkunstnaren Ole Edvard Antonsen
08:55 Nytt på Søre
09:00 Kristen musikk m.m
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik
11:15 Mannen som ikkje ville leve 1:2 Oddvar Vignes
11:55 Nytt på Søre
12:00 Vegen tilbake til livet 2:2
13:00 Trompetkunstnaren Ole Edvard Antonsen Paul S.
13:55 Nytt på Søre
14:00 Mannen som ikkje ville leve 1:2 Oddvar Vignes
14:55 Nytt på Søre
15:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik
15:10 Lett musikk
15:25 Nytt på Søre
15:30 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik
15:45 Vegen tilbake til livet 2:2 Oddvar Vignes
16:55 Nytt på Søre
17:00 Musikk frå Magdalene Thoresen si tid Volda Vokal og Katrina Holkestad
18:00 Trompetkunstnaren Ole Edvard Antonsen Paul S.
19:00 I eit godt selskap
20:00 Spørjetevling V/ Øystein Bakke
21:00 Kristen musikk m.m
22:00 Nattsending Bjørn og Magne Johnny

Laurdag 19.10.2019
11:00 Nattsendinga frå fredags kveld Bjørn og Magne Johnny
14:00 I godt selskap
15:00 Musikk-karusell
21:00 Kristen musikk m.m

Sundag 20.10.2019
09:45 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Møteopptak frå Betel Volda
13:00 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad
13:15 Helgatonar
17:00 Søndagstimen
18:00 Helgatonar
20:00 Møteopptak frå Betel Volda
20:30 Helgatonar

Måndag 21.10.2019
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
08:55 Nytt på Søre
09:00 Kristen musikk m.m
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Kveldssending – reprise Bjørn og Magne Johnny
11:55 Nytt på Søre
12:00 Kristen musikk m.m
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
13:55 Nytt på Søre
14:00 Musikkarusell
14:55 Nytt på Søre
15:00 Lokal musikk
15:25 Nytt på Søre
15:30 Kveldssending – reprise Bjørn og Magne Johnny
16:25 Nytt på Søre
16:30 Lokal musikk
16.55 Nytt på Søre
17:00 Kristen musikk m.m
18:00 Før bingoen
18:55 Nytt på Søre
19:00 Radiobingo
21:00 Kristen musikk m.m
22:00 Norrøna Radio (NR)

Tysdag 22.10.2019
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
08:20 Morgontonar
08:55 Nytt på Søre
09:00 Kristen musikk m.m
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Kveldssending – reprise Bjørn og Magne Johnny
11:55 Nytt på Søre
12:00 Kristen musikk m.m
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
13:55 Nytt på Søre
14:00 Musikkarusell
14:55 Nytt på Søre
15:00 Musikkarusell
15:25 Nytt på Søre
15:30 Kveldssending – reprise Bjørn og Magne Johnny
16:25 Nytt på Søre
16:30 Ettermiddagstonar
16:55 Nytt på Søre
17:00 Kristen musikk m.m
18:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik
18:10 No skal du høyre Ånund Homme
19:00 Songtime
20:00 Møteplassen Johan Moltu
21:00 Kristen musikk m.m
22:00 Norrøna Radio (NR)