Programplan

Sundag 31.05.2020
09:45 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Møteopptak frå Betel Volda
12:00 Helgatonar
13:00 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad
13:15 Helgatonar
17:00 God søndag John Hardang
18:00 Dette er mitt liv: Heidi Kransberg”nitti10″J. Reinertsen
19:00 Pinsedagsgudsteneste Herøy kyrkje
20:00 Møteopptak frå Betel Volda
20:30 Helgatonar

Måndag 01.06.2020
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
09:00 Songar vi aldri gløymer John Hardang – P7
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Nattsendinga frå fredags kveld Mads & Co er tilbake
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12.30 Vindu mot livet John Hardang – P7
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
14:00 Musikkarusell
15:00 Lokal musikk
15:30 Nattsendinga frå fredags kveld Mads & Co er tilbake
16:30 Lokal musikk
17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne – P7
18:00 Før bingoen
19:00 Oppvarming til radiobingoen
19:30 Radiobingo
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Norrøna Radio (NR)

Tysdag 02.06.2020
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
08:20 Morgontonar
08:55 Nytt på Søre
09:00 Kristen musikk m.m
09:55 Nytt på Søre
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Nattsendinga frå fredags kveld Mads & Co er tilbake
11:55 Nytt på Søre
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12.30 Vindu mot livet John Hardang – P7
12:55 Nytt på Søre
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
13:55 Nytt på Søre
14:00 Musikkarusell
14:55 Nytt på Søre
15:00 Musikkarusell
15:25 Nytt på Søre
15:30 Nattsendinga frå fredags kveld Mads & Co er tilbake
16:25 Nytt på Søre
16:30 Ettermiddagstonar
16:55 Nytt på Søre
17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne – P7
18:00 No skal du høyre Ånund Homme
19:00 Frå Jøsok til Junaiten 2:2 Leikong blandakor (-12)
20:00 Møteplassen: Harry Muren 2:3 fiskarbonden Johan Moltu
21:00 Kristen musikk m.m
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Norrøna Radio (NR)

Onsdag 03.06.2020
07:00 Morgontonar
08:00 Møteplassen: Harry Muren 2:3 fiskarbonden Johan Moltu
08:55 Nytt på Søre
09:00 Kristen musikk m.m
09:55 Nytt på Søre
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Nattsendinga frå fredags kveld Mads & Co er tilbake
11:55 Nytt på Søre
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12:30 Vindu mot livet John Hardang – P7
12:55 Nytt på Søre
13:00 Møteplassen: Harry Muren 2:3 fiskarbonden Johan Moltu
13:55 Nytt på Søre
14:00 Frå Jøsok til Junaiten 2:2 Leikong blandakor (-12)
14:55 Nytt på Søre
15:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik
15:10 I godt lag: Bjarne Rabben
15:25 Nytt på Søre
15:30 Nattsendinga frå fredags kveld Mads & Co er tilbake
16:25 Nytt på Søre
16:30 “Menneske:
” Arne O. Grimstad
16:55 Nytt på Søre
17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne
18:00 I eit godt selskap
19:00 Musikk-karusell
20:00 Musikk eg gjerne høyrer Bjørn Holsvik
21:00 Kristen musikk m.m
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Norrøna Radio (NR)

Torsdag 04.06.2020
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida
08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
08:55 Nytt på Søre
09:00 Kristen musikk m.m
09:55 Nytt på Søre
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Go, go rille Arne Ola Grimstad
11:55 Nytt på Søre
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12:30 Vindu mot livet John Hardang – P7
12:55 Nytt på Søre
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
13:20 Ettermiddagstonar
13:55 Nytt på Søre
14:00 I eit godt selskap
14:55 Nytt på Søre
15:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik
15:10 I godt lag: Sunnmørsstemna Bjarne Rabben
15:25 Nytt på Søre
15:30 Fiskarkona og døtrene hennar – del 1 Guri Aasen, Andrine Kopperstad (fiolin) og Nasko Nikolaev (trekkspel)
16:25 Nytt på Søre
16:30 Mennesket: Arne O. Grimstad
16:55 Nytt på Søre
17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne
18:00 L&m Barnesonagar Bjarne Rabben
18:35 Ei trusreise- Tanja Michelet Ole Arild bø
19:00 Fiskarkona og døtrene hennar – del 1 Guri Aasen, Andrine Kopperstad (fiolin) og Nasko Nikolaev (trekkspel)
20:00 Krigsminne 3 Utdanning til krig Charles Remø
21:00 Kristen musikk m.m
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Norrøna Radio (NR)

Fredag 05.06.2020
07:00 Morgontonar
08:00 Krigsminne 3 Utdanning til krig Charles Remø
08:55 Nytt på Søre
09:00 Dette er mitt liv: Terje Kingsrød “nitti10” J. Reinertsen
09:55 Nytt på Søre
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik
11:15 Tanja Michelet Mi trusreise Ola Arild Bø
11:55 Nytt på Søre
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12:30 Vindu mot livet John Hardang – P7
12:55 Nytt på Søre
13:00 Krigsminne 3 Utdanning til krig Charles Remø
13:55 Nytt på Søre
14:00 L&m Barnesonagar Bjarne Rabben
14:55 Nytt på Søre
15:00 Skrå blikk Knut Arne Høyvik
15:25 Nytt på Søre
15:30 Kåseri v/ Kåre Kvalsvik
15:40 Tanja Michelet Mi trusreise Ola Arild Bø
16:25 Nytt på Søre
16:30 Bygdene i Herøy: Herøyholmane Bjarne Rabben
16:55 Nytt på Søre
17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne
18:00 Fiskarkona og døtrene hennar – del 1 Guri Aasen, Andrine Kopperstad (fiolin) og Nasko Nikolaev (trekkspel)
19:00 I eit godt selskap
20:00 Spørjetevling V/ Øystein Bakke
21:00 Kristen musikk m.m
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Nattsending Rigmor og Cecilie

Laurdag 06.06.2020
11:00 Nattsendinga frå fredags kveld Rigmor og Cecilie
14:00 I godt selskap
15:00 Musikk-karusell
18:00 Konsert med Ulstein kulturskule
20.00 Konsert med Ulstein Tensing – allsong
21:00 Kristen musikk m.m

Sundag 07.06.2020
09:45 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Møteopptak frå Betel Volda
12:00 Helgatonar
13:00 Gjennom kyrkjeåret v/ Arne Grimstad
13:15 Helgatonar
17:00 God søndag John Hardang
18:00 Dette er mitt liv: Terje Kingsrød “nitti10” J. Reinertsen
19:00 Gudstenesteopptak
20:00 Møteopptak frå Betel Volda
20:30 Helgatonar

Måndag 08.06.2020
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
08:55 Nytt på Søre
09:00 Songar vi aldri gløymer John Hardang – P7
09:55 Nytt på Søre
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Nattsending frå fredag kveld Rigmor og Cecilie
11:55 Nytt på Søre
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12.30 Vindu mot livet John Hardang – P7
12:55 Nytt på Søre
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
13:55 Nytt på Søre
14:00 Musikkarusell
14:55 Nytt på Søre
15:00 Lokal musikk
15:25 Nytt på Søre
15:30 Nattsending frå fredag kveld Rigmor og Cecilie
16:25 Nytt på Søre
16:30 Lokal musikk
16.55 Nytt på Søre
17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne – P7
18:00 Før bingoen
18:55 Nytt på Søre
19:00 Oppvarming til radiobingoen
19:30 Radiobingo
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Norrøna Radio (NR)

Tysdag 09.06.2020
07:00 Morgontonar
08:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
08:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
08:20 Morgontonar
08:55 Nytt på Søre
09:00 Kristen musikk m.m
09:55 Nytt på Søre
10:00 Norrøna Radio (NR)
11:00 Nattsending frå fredag kveld Rigmor og Cecilie
11:55 Nytt på Søre
12:00 Irenes kvarter Irene Krokeide Alnes P7
12.30 Vindu mot livet John Hardang – P7
12:55 Nytt på Søre
13:00 Tankar i tida Arne O. Grimstad
13:10 Menneske eg møtte Arne O. Grimstad
13:55 Nytt på Søre
14:00 Musikkarusell
14:55 Nytt på Søre
15:00 Musikkarusell
15:25 Nytt på Søre
15:30 Nattsending frå fredag kveld Rigmor og Cecilie
16:25 Nytt på Søre
16:30 Ettermiddagstonar
16:55 Nytt på Søre
17:00 Vegen gjennom Bibelen Øyvind Brakvatne – P7
18:00 No skal du høyre Ånund Homme
19:00 Con Moto 40 år 1:2
20:00 Møteplassen : Harry Muren Johan Moltu
21:00 Kristen musikk m.m
21:30 Vindu mot livet John Hardang -P7
22:00 Norrøna Radio (NR)