Bakke Sjov

Volda sin kjære Øystein Bakke har i ei årrekke laga spørjekonkurransar på Bygderadioen.

Spørsmåla femnar vidt og Øystein har sine trufaste lyttarar frå heile landet og jamvel ute i verda…

Flotte premier deler han også ut til heldige vinnarar.

  

Her er Øystein Filmstjerne i Bergen