Gründarane på Folkestad- Ein gong ei Industribygd av Martin Brænne

Folk er veldig godt kjend med at Folkestad og Dalsfjorden var bustad for mange av dei store fyrbyggarane, men korleis Folkestad vart industribygd med både møbel- og brusfabrikk er det vel færre som veit.
Martin Brænne – «bruskongen» heldt i september ein historietime på Gideon sin samling på Kalvatn.
I dette programmet fortel han om korleis gründerånda på Folkestad førte til mange arbeidsplassar og Brenne
brusfabrikk, som seinare enda opp i Furene i Volda.
Vert sendt 19. og 19. november.