Category Archives: Nyhende

Lokaler til leige

 

Ledige lokaler til leige i Doktervegen 1 i Volda – Kornberghuset.  Areal ca. 55 m2

  For meir info ring 9480 2333

Program

Måndag;:    Radiobingo  kl 19.30.  Jackpot  no på kr 30.000 kr
———————

Kongens medalje til Kåre K. Kvalsvik
I 2003 fekk vår faste kåsør, og skribent i lokalavisa,  kongens medalje. Kåre K. er i tillegg til dette ein kulturperson av skjelden format som har trengt ned i gamle rettsdokument for å gi liv til farne tider.  Ole A. Bø laga i 2003 ei program med Kvalsvik.
Dette programmet går i reprise tysdag kveld og onsdag på dagtid.

Volda i gamle dagar
I 1998 Laga vi eit intervju med den då kjende målaren og voldingen Hans O Driveklepp. Han fortalde litt om livet på Driveklepp i Vikebygda og om livet som ungdom og arbeidsmann i dei harde 20 og 30 åra.
Programmet er delt i to  og vert sendt på torsdagar og fredagar no i slutten av juni.

Folkemusikkmakaren Dagfinn Nupen
Dagfinn Nupen, frå Ørsta, har ei unik samling av folkemusikkinstrument som han spelar på. Mange av instrumenta har han sjølv laga. I Herøyspelet sine første år var Nupen ein fast deltakar og hadde då med seg sine instrument. I ein pause mellom øvingane fekk han med ned i fjøra for å få vite litt meir om denne interessa hans.
Høyr han på BrVest fredag

Continue reading

Aksjer i BygderadioVest AS

aksjebrevHar du lyst å bli medeigar i Bygderadio Vest AS

Bygderadio Vest AS har nokre aksjar som vi har fått i gave fra tidlegare eigarar og dødsbo.
Desse ønsker vi å selge til nye eigarar.
Du støttar vår drift med å bli aksjeeigar i
Bygderadio Vest AS.

Bankgiro: 3991 05 53023
Aksjane har ikkje kommersiell verdi då Bygderadio Vest AS ikkje er eit skatteplikig selskap.
Aksjar som du eig i Bygderadio Vest AS er såleis ikkje skattepliktig eller oppgaveplikige for gamle eller
nye eigarar. Kjøp her!

FM-konsesjonane forlenga til 31.12.2021

Melding frå Medietilsynet 21. juni

Medietilsynet vil med dette informere om at alle FM-konsesjoner til lokalradiodrift vil bli forlenget med fem år fra og med 1. januar 2017. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil forlenge tilhørende frekvenstillatelser med samme varighet.
I forbindelse med at regjeringen har bestemt at overgangen til digitalradio skal skje i 2017, er det også besluttet at de fleste lokalradioer kan fortsette på FM fram til 31. desember 2021.

Faste program.

Du kan lytte på våre sendingar på FM og Internettradio. sjå  “WEB-RADIO” – til høgre              Programoversikt for heile veka (klikk her)
Mån.-fredag Nytt frå Søre. 5 min før Kl. 09./12./14./15./16. og 17
Måndag kl 19.30 Radiobingo — bingohefte i butikkar på Søre + frå adm@bygderadiovest.no
Fredag kl. 20.00 “Bakkseshow” – innringingsprogram med Øystein
Fredagskveld kl 22.00 Magasinprogram med konkurranse, musikk og “noko attåt.”
Laurdag kl 11.00 reprise av fredagskvelden  og Måndag, tysdag og onsdag kl 11 og 16