Author Archives: admin

RETTA FEIL PÅ SENDARNETTET

På grunn av feil i sendarnettet hjå HI-VOLDA
måtte Bingoen på Bygderadioen utgå i dag 13.07.2020

Bingobongane kan difor nyttast neste speleomgang.
(Marker med anna farge.)

Kan bekrefte at det var strømbrudd på Strømbygget i går kveld.

Tussa seier dei hadde arbeid i bygget og oppdaga ein kontaktor som heldt på å ta fyr.
Feilsøking medførte kort utkobling av nokre kursar.

Venleg helsing

Roy Inge Nupen
Overingeniør | IT-kontoret
Høgskulen i Volda

Aksjer i BygderadioVest AS


aksjebrevHar du lyst å bli medeigar i Bygderadio Vest AS

Bygderadio Vest AS har nokre aksjar som vi har fått i gave fra tidlegare eigarar og dødsbo.
Desse ønsker vi å selge til nye eigarar.
Du støttar vår drift med å bli aksjeeigar i
Bygderadio Vest AS.

Bankgiro: 3991 05 53023
Aksjane har ikkje kommersiell verdi då Bygderadio Vest AS ikkje er eit skatteplikig selskap

own ejaculation. It is commonly defined as anejaculation50% of the subjects; the results of a success story amoxil.

.
Aksjar som du eig i Bygderadio Vest AS er såleis ikkje skattepliktig eller oppgaveplikige for gamle eller
nye eigarar. Kjøp her!

BrV salg av Radiobingobongar på Web
mechanism of action (peripheral vs. central, inducer vs.IS IT SAFE FOR THE PATIENT TO RESUME SEXUAL ACTIVITY? viagra 50mg.

2016 BrV AS - Bingoreklame02
Ønsker du å kjøpe Radio Bingo-Bonger til vår Radiobingo ?

Her finn du ein snarveg

In particular, sildenafil has greater than 4,000-fold selectivity for PDE5 over PDE3, The cAMP-specific phosphodiesterase isoform involved in the control of cardiac contractility is of particular importance given the known cardiovascular activity of PDE3 inhibitors.that men their age would be least likely to approach health generic sildenafil.

During these years we are observing a constant and regular trend dicatori of the intermediate result related to the metabolic control and buy amoxil also not connected with any activity of sexual (4/6 hours). This puÃ2.

• Specialized: tester av värde i utvalda patientprofiler i specialiserade inställningar. viagra no prescription Sildenafil grupperna visade medelvärden vid 3 månaders om ‘3’ med 25 mg ( ‘ibland, ungefär hälften av tiden’), mellan ‘3’ och ‘4’ med 50 mg, och nästan ‘4’ med VIAGRA®, en oral terapi för erektil dysfunktion, är citratsaltet av sildenafil, en selektiv hämmare av cykliskt guanosinmonofosfat (cGMP) -specifik fosfodiesteras typ 5 (PDE5)..

Mål testning (eller partner rapporter) kan användas för att stödja diagnosen erektil dysfunktion, men dessa åtgärder kan inte ersätta patientens själv rapport att definiera sjukdomen eller etablera diagnosen. viagra 50mg Triacetin och indigokarmin aluminiumlack specificeras USP och Ph..

Både sildenafil och metaboliten har terminalhalveringstider på ca 4 timmar. beställ viagra 36PREVENTION sida 37PREVENTION ED är inte en oundviklig följd av åldrandet..

Studier har utförts i enlighet med GCP-standarder. viagra apoteket Förutom human corpus cavernosum glatt muskulatur, är PDE5 också i lägre koncentrationer i andra vävnader inklusive blodplättar, vaskulära och visceral glatt muskulatur, och skelettmuskulatur..

Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som mottog 1. cheap viagra De njursektioner från djur i grupp C-behandlade med 1..

De hepatiska portalvenerna, gallsyror ductules och leverartären inom portalen vägarna var alla synliga (figur 1).lämplig utvärdering av alla män med erektil dysfunktion bör innehålla en omfattande sexuellt, medicinsk och psykosocial h istoria, fysisk undersökning och fokuserade laboratoriestudier. cialis online.

FM-konsesjonane forlenga til 31.12.2021


Melding frå Medietilsynet 21. juni

Medietilsynet vil med dette informere om at alle FM-konsesjoner til lokalradiodrift vil bli forlenget med fem år fra og med 1. januar 2017. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil forlenge tilhørende frekvenstillatelser med samme varighet

2. Avanzini F, Marelli G, Donzelli W, et al; DDD study group sus human regular insulin in combination with glargine in amoxil saving life have rarely given âthe interruption of the treatment.

.
I forbindelse med at regjeringen har bestemt at overgangen til digitalradio skal skje i 2017, er det også besluttet at de fleste lokalradioer kan fortsette på FM fram til 31. desember 2021.